Kirjallisuusterapiakoulutus

Suomen Kirjallisuusterapiayhdistys ry:n koulutuspolku alan osaajaksi

Osa 1. Kirjallisuusterapia henkilökohtaisen ja oman ammatillisen kasvun välineenä
Johdatus kirjallisuusterapiaan (15 op, 1/2 vuotta)

Osa 2. Kirjallisuusterapiaohjaajakoulutus
Kirjallisuusterapiaohjaajakoulutus (35 op, 1 vuosi)

Osa 3. Kirjallisuusterapeuttikoulutus
Kirjallisuusterapiaohjaajan syventävä koulutus (40 op, 1,5 vuotta)

Yhteensä 90 op.

Ylemmän tason koulutukseen pääsy edellyttää aiempien osien suorittamista. Osiot 1 ja 2 oikeuttavat kirjallisuusterapiaohjaajan nimekkeen käyttöön. Osio 3 oikeuttaa kirjallisuusterapeutti-nimekkeen käyttöön, mikäli pohjakoulutus ja/tai kokemus soveltuvat siihen.

Katso kaavio: KOULUTUSPOLKU SKTY 2019

 

KIRJALLISUUSTERAPIA henkilökohtaisen ja ammatillisen kasvun välineenä 15 op Oulussa alkaen 2/2020

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston kirjallisuusterapian menetelmäkoulutus on avoin kaikille kirjoittamisesta ja lukemisesta kiinnostuneille ja se on myös ammatillinen menetelmäkoulutus. Koulutus rakentuu viidestä lähiopetusjaksosta, joihin sisältyy luentoja ja niihin liittyviä harjoituksia sekä oman kasvun seurantakirjan kanssa työskentelyä. Vastuukouluttajat: Pirjo Suvilehto ja Marja-Riitta Vainikkala. »

KIRJALLISUUSTERAPIA henkilökohtaisen ja ammatillisen kasvun menetelmänä 15 op Jyväskylän kesäyliopistossa alkaen 3/2020

Tämä 15 opintopisteen laajuinen koulutus on kolmiportaisen kirjallisuusterapiakoulutuksen ensimmäinen osa. Koulutus tarjoaa perustiedot kirjallisuusterapiasta itsetuntemuksen lisääjänä ja ammatillisen kasvun menetelmänä. Koulutus alkaa maaliskuussa 2020, ja muodostuu viidestä lähiviikonlopusta (80 tuntia) ja omaa kasvua tukevasta itsenäisestä työskentelystä (325 tuntia). »

KIRJALLISUUSTERAPIA henkilökohtaisen ja oman ammatillisen kasvun menetelmänä 15 op Tampereen kesäyliopistossa alkaen 5/2020

Tämä 15 opintopisteen laajuinen johdanto kirjallisuusterapiaan on kolmivaiheisen kirjallisuusterapiakoulutuksen ensimmäinen osa. Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää osallistuja kirjallisuusterapian menetelmiin henkilökohtaisen ja ammatillisen kasvun välineenä. Koulutus järjestetään yhteistyössä Suomen Kirjallisuusterapiayhdistys ry:n kanssa. »