Kirjallisuusterapiakoulutus

Suomen Kirjallisuusterapiayhdistys ry:n koulutuspolku alan osaajaksi

Osa 1. Kirjallisuusterapia henkilökohtaisen ja oman ammatillisen kasvun välineenä
Johdatus kirjallisuusterapiaan (15 op, 1/2 vuotta)

Osa 2. Kirjallisuusterapiaohjaajakoulutus
Kirjallisuusterapiaohjaajakoulutus (35 op, 1 vuosi)

Osa 3. Kirjallisuusterapeuttikoulutus
Kirjallisuusterapiaohjaajan syventävä koulutus (40 op, 1,5 vuotta)

Yhteensä 90 op.

Ylemmän tason koulutukseen pääsy edellyttää aiempien osien suorittamista. Osiot 1 ja 2 oikeuttavat kirjallisuusterapiaohjaajan nimekkeen käyttöön. Osio 3 oikeuttaa kirjallisuusterapeutti-nimekkeen käyttöön, mikäli pohjakoulutus ja/tai kokemus soveltuvat siihen.

Katso kaavio: KOULUTUSPOLKU SKTY 2019

 

Kirjallisuusterapia henkilökohtaisen ja ammatillisen kasvun välineenä 15 op Oulussa helmikuussa 2020 alkaen

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston kirjallisuusterapian menetelmäkoulutus on avoin kaikille kirjoittamisesta ja lukemisesta kiinnostuneille ja se on myös ammatillinen menetelmäkoulutus. Koulutus rakentuu viidestä lähiopetusjaksosta, joihin sisältyy luentoja ja niihin liittyviä harjoituksia sekä oman kasvun seurantakirjan kanssa työskentelyä. Vastuukouluttajat: Pirjo Suvilehto ja Marja-Riitta Vainikkala. »