Osa 1. Kirjallisuusterapia henkilökohtaisen ja oman ammatillisen kasvun välineenä
Johdatus kirjallisuusterapiaan (15 op, 1/2 vuotta)

Osa 2. Kirjallisuusterapiaohjaajakoulutus
Kirjallisuusterapiaohjaajakoulutus (35 op, 1 vuosi)

Osa 3. Kirjallisuusterapeuttikoulutus
Kirjallisuusterapiaohjaajan syventävä koulutus (40 op, 1,5 vuotta)

Yhteensä 90 op.

Ylemmän tason koulutukseen pääsy edellyttää aiempien osien suorittamista. Kun on suorittanut sekä osan 1 että osan 2, on oikeutettu kirjallisuusterapiaohjaajan nimekkeen käyttöön. Osa 3 oikeuttaa kirjallisuusterapeutti-nimekkeen käyttöön, mikäli pohjakoulutus ja/tai kokemus soveltuvat siihen.

Katso kaavio: KOULUTUSPOLKU SKTY 2019