Kirjallisuusterapia

JOHDATUS kirjallisuusterapiaan 15 op – kirjallisuusterapia henkilökohtaisen ja ammatillisen kasvun menetelmänä alkaen 9/2021 Rovaniemellä

Lapin kesäyliopisto toteuttaa yhteistyössä Suomen Kirjallisuusterapiayhdistyksen kanssa kirjallisuusterapian koulutuksen Rovaniemellä. Johdatus kirjallisuusterapiaan on Suomen kirjallisuusterapiayhdistyksen kolmivaiheisen koulutuspolun ensimmäinen vaihe. Sen suorittaminen mahdollistaa hakeutumisen koulutuspolun toiseen vaiheeseen (Kirjallisuusterapiaohjaajakoulutus, 35 op). Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää osallistuja kirjallisuusterapian menetelmiin ja sovelluksiin. Koulutus koostuu viidestä lähiopetusviikonlopusta. Koulutukseen liittyy myös itsenäistä työskentelyä, oman prosessin arviointia ja loppureflektio.

Aika ja paikka: 17.9.2021-15.1.2022. Mikäli koronatilanne sallii, opetus järjestetään lähiopetuksena Lapin Urheiluopistolla, Hiihtomajantie 2. Koulutus voidaan toteuttaa myös etäyhteyksin.

Kohderyhmä: Koulutus on avointa kaikille kirjoittamisesta ja lukemisesta kiinnostuneille. Se sopii myös ammatillisena menetelmäkoulutuksena esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon, opetus-, kasvatus-, kirjallisuus- ja kirjastoalan sekä seurakuntien ohjaus- ja neuvontatyössä toimiville.

Kouluttajat: Pääkouluttajina toimivat kasvatuspsykologi KM, FM ja kirjallisuusterapiaohjaaja, syksyllä 2021 kognitiiviseksi lyhytterapeutiksi valmistuva Johanna Pylkkänen ja kirjailija, kirjallisuuterapia- ja sanataideohjaaja, taidepedagogi, fysioterapeutti ja arkeologi (FM) Katariina Vuori. Lisäksi vierailevia luennoitsijoita

Osallistumismaksu: 1350€ sisältäen opetuksen ja materiaalin. Osallistumismaksu laskutetaan 3 erässä opintojen aloituksen varmistuttua.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen: 15.8.2021 mennessä Lapin kesäyliopisto