Suomen Kirjallisuusterapiayhdistys ry on toiminut vuodesta 1981 tarkoituksenaan kirjallisuusterapiatyön tunnetuksi tekeminen ja edistäminen. Yhdistys järjestää julkaisu-, koulutus- ja valistustoimintaa sekä luo yhteistyötä kirjallisuusterapiasta kiinnostuneille.

Toimintaa on eri puolella Suomea

Pääkaupunkiseudun lisäksi yhdistyksellä on toimintaa alajaostojen ja muiden yhteistyökumppaneiden myötä paitsi eri puolilla Suomea, myös Ruotsissa.

Kirjallisuusterapian tavoitteet

Kirjallisuusterapian tavoitteita ovat minän vahvistaminen, tunneilmaisun sekä suullisen ja kirjallisen itseilmaisun kehittäminen ja virikkeiden antaminen. Kirjallisuusterapiassa hyödynnetään kirjoittamista ja valmista aineistoa (kirjoja, lehtiä, äänitteitä ja videoitua materiaalia) terapeuttisessa vuorovaikutuksessa.

Kirjallisuusterapia tarjoaa keinoja elämän haasteiden käsittelyyn

Kirjallisuusterapia tarjoaa keinoja niin lasten, nuorten ja aikuisten kuin ikääntyneidenkin elämän haasteellisten asioiden käsittelyyn ja hyvinvoinnin tukemiseen. Runot, novellit, sadut ja monet muut tekstit, myös itse kirjoitetut, antavat mahdollisuuden tarkastella kokemuksia ja tunteita turvallisesti, monipuolisesti ja luovasti.