Kirjallisuusterapia

Opinnäytetöitä

Lähetä tieto omasta opinnäytetyöstäsi tai vinkkaa aiheeseen liittyvästä tutkimuksesta kiteverkkosivut(at)gmail.com


Väitöskirjat

Nyfors, Mervi (2021) Lapsen kuolema: traumaattinen suru kotimaisessa omaelämäkerrallisessa kirjallisuudessa. Väitöskirja. Oulun yliopisto.

Kähmi, Karoliina (2015). Kirjoittaminen on tie minuun, minusta sinuun. Ryhmämuotoinen kirjoittaminen ja metaforien merkitys psykoosia sairastavien kirjallisuusterapiassa.

Suvilehto, Pirjo (2008). Lasten luova kirjoittaminen psyykkisen tulpan avaajana : tapaustutkimus pohjoissuomalaisen sairaalakoulun ja Päätalo-instituutin 8-13-vuotiaiden lasten kirjoituksista. Väitöskirja. Oulun yliopisto.

Niemi-Pynttäri, Risto (2007). Verkkoproosa. Tutkimus dialogisesta kirjoittamisesta. Väitöskirja, Jyväskylän yliopisto.


Opinnäytteet

Joelsson (ent. Jaakonaho), Anette (2023): Kirjoittamismenetelmä kogniitiivisessa käyttäytymisterapiassa traumaperäisten oireiden hoidossa. Opinnäytetyö, Psykoterapiakoulutus, Tampereen yliopisto.

Kalliainen, Tuuli; Kurkinen, Meiju (2023): Menetelmä sosiaalialan ammattilaisille asiakkaan mielen hyvinvoinnin tukemiseen: kehittämistyönä kulttuurihyvinvointia ja itsemyötätuntoa vahvistava Myötätuulessa-lautapeli. Opinnäytetyö, Oulun ammattikorkeakoulu.

Peltonen, Maaret (2023): Terapeuttisen kirjoittamisen jäljillä: kokemuksia hyvinvointikirjoittamisesta. Maisterintutkielma, Jyväskylän yliopisto.

Kortesoja, Sari (2022): ”Orava pitäköön pyöränsä” Kirjallisuusterapia työuupumuksen ennaltaehkäisyssä – traumainformoitu näkökulma. Maisterintutkielma, Jyväskylän yliopisto.

Nygård, Nina (2020): Rivien välissä : kirjallisuusterapian toteuttaminen Suomessa. Pro gradu, Jyväskylän yliopisto.

Muhonen, Miia (2020): Sanoja surun sanattomuuteen – Kuoleman suru ja runous. Helsingin diakonia-ammattikorkeakoulu, Sosionomi YAMK.  http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020112223644

Kailio, Jasmin (2019): ”Mä voin kyllä lopettaa kun kaikki on valmiita” : tapaustutkimus terapeuttisen kirjoittamisen ja luovien menetelmien roolista syömishäiriöstä toipujan tukena. Jyväskylän yliopisto, taidekasvatus. Pro gradu.

Kortesoja, Sari (2017): ”Stressaantunut koralli haalistuu” Terapeuttinen kirjoittaminen: Masennuksen sanoittaminen runouden keinoin Kandidaatintutkielma, Jyväskylän yliopisto.

Angelli, Mia (2016): Kirjoitan itselleni saaren – Kirjallisuusterapeuttinen kasvuryhmä muutoksen välineenä Metropolia Ammattikorkeakoulu, Sosionomi AMK, Sosiaalialan tutkinto-ohjelma, Opinnäytetyö.

Auvinen, Elisa (2016): Lukiolaisten sanoja sisäiselle lapselle : puhefunktiot ja niiden vuorovaikutukselliset merkitykset dialogisesti rakentuvissa identiteeteissä. Pro Gradu -tutkielma, Jyväskylän yliopisto.

Karjalainen Anna Liisa (2012): Elettyä ymmärtämässä. Omaelämäkerrallinen kirjoittaminen ja teksti reflektiona sosiaalialan ammattikorkeakouluopinnoissa Akateeminen väitöskirja. Diakonia-ammattikorkeakoulu A Tutkimuksia 35.

Peltomäki, Pirja (2012): Unipäiväkirjan narraatiot ja tarinallisuus kirjoittamisen näkökulmasta. Pro Gradu -tutkielma, Jyväskylän yliopisto.

Heino, Lea (2010): Kokemuksia kirjallisuusterapiasta – kirjallisuusterapia pisti itsen etsimisen ja asioiden käsittelemisen uudelle vaihteelle. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsinki. Sosionomi AMK opinnäytetyö.

Lehtinen, Maria & Huhtala, Katja (2009): TUETUSTI KOULUTIEN ALKUUN – Koulunsa aloittaneen lapsen kielen kehityksen ja itsetunnon tukeminen sadutuksen ja toiminnallisten harjoitteiden keinoin, 102 s. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsinki. Sosionomi (AMK)-opinnäytetyö.

Leinonen, Marjatta (2007): ”Odottavat sankarit”. Kirjoitusryhmän ohjausprosessi sosionomin ammatillisuuden lisääjänä. Pirkanmaan ammattikorkeakoulu. Sosionomin koulutusohjelma, sosiaalisen kuntoutuksen suuntautumisvaihtoehto.

Heikkilä, Mirja (2009): ”Eikö äiti kuule? Täällä huutaa Nalle Karvatassu” –Psykoterapeuttinen lastenkirja. 2009 Oulun yliopisto, Tiedeviestintä.

Hepola, Leena (2006): Utan svans, ingen chans. En studie om mobbing i filmen Pelle Svanslös. Uleåborgs universitetet. Institutionen för tyska, franska och nordiska språk. Pro gradu -avhandling i nordisk filologi.

Yli-Karjanmaa, Minna (2006): Sanaseniorit. Kirjallisuuden käyttö seniori- ja vanhustyössä. Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Sosionomi-opintojen opinnäytetyö.

Talvitie, Seija (2006): Runo herättää ihanan suojaavan tunteen. Sanataidekoulun lapset lastenlyriikan tulkitsijoina. Kasvatustieteen pro gradu-tutkielma. Jyväskylän yliopisto.

Laine, Piia (2006): Sanataide lähihoitajuudessa – eläytymistä, ydintä ja ymmärrystä etsimässä. Helsingin Sosiaali- ja terveysalan oppilaitos.

Ala-Kuha, Maria (2006): Illuusiottomaan aikuisuuteen. Maalaisidentiteetin murros Orvokki Aution romaanissa Puimakone bulevardilla. Helsingin yliopisto. Kotimainen kirjallisuus. Kandidaatintutkielma.

Harjunkoski, Sirpa-Maija (2006): Kuvamaailmasta sanojen maailmaan. Ekspressiivisen taideterapian opinnäytetyö. Inartes Instituutti.

Laine, Heidi (2005): MARIASTA ON MINÄKSI. Kerrottu minuus ja mielen sairaus Maria Vaaran omaelämäkerrallisessa tuotannossa. Tampereen yliopisto. Pro gradu.

Karjalainen, Anna Liisa (2003): Kokemuksesta kirjoittaminen ja kirjoittamisen  kokemus. Omaelämäkerrallinen kirjoittaminen sosionomikoulutuksessa ja  narratiivinen menetelmä sosiaalialan työssä. Lisensiaatintyö. Diakonia-ammattikorkeakoulu A Tutkimuksia 7.

Nieminen, Kaija (2002): ”Kuin kirves, joka rikkoo jäätyneen meren meissä”: tutkimus lukion toisen vuoden opiskelijoiden harrastuslukemisesta kirjallisuusterapeuttisesta näkökulmasta.

Suvilehto, Pirjo (2002): Luova kirjoittaminen ja lapsen kehitys. Havaintoja Päätalo-instituutin ja sairaalakoulun sanataideprojekteista. 2002. Oulun yliopisto.