Kirjallisuusterapia

Alan kirjallisuutta

Andersson, C. (2002) Luova mieli. Kirjoittamisen vimma ja vastus. Helsinki: Kirjapaja.

Adams, K. (1998) The way of the journal. The journal therapy workbook for healing. 2nd ed. Lutherville: The Sidran Press.

Baldwin, C. (2005) Storycatcher. Making sense of our lives through the power and practice of story. Novato, California: New World Library.

Bolton, G. (1999) The therapeutic potential of creative writing. Writing myself. London: Jessica Kingsley Publishers.

Bolton, G. (2010) Reflective practice. Writing and professional development. 3rd ed. London: Sage Publications.   

Bolton, G. (2011) Write yourself. Creative writing and personal development. London: Jessica Kingsley Publishers.

Bolton, Gillie (2013) The writer’s key. Introducing creative solutions for life. London: Jessica Kingsley Publishers.

Bolton, G., Field, V., Thompson, G. (eds.) (2006) Writing works. A resource handbook for therapeutic writing workshops and activities. London: Jessica Kingsley Publishers. 

Bolton, G., Field,V. & Thompson, K.(eds) (2011) Writing routes. A resource handbook of therapeutic writing. London: Jessica Kingsley Publishers.

Bolton, G., Howlett, S., Lago, C., Wright, J. K. (eds.) (2004) Writing cures. An introductory handbook of writing in counselling and therapy. New York: Brunner-Routledge. 

Charon, R. (2006) Narrative medicine. Honoring the stories of illness. Oxford: Oxford University Press.

Chavis, Geri Giebel (2011) Poetry and story therapy. The healing power of creative expression. London: Jessica Kingsley Publishers.

Clarke, J. M. & Bostle, E. (eds.) (1988) Reading therapy. London: The Library Association.

Frid, N. (2016) Läsa, leka, leva! Om läsfrämjande och biblioterapi. Lund: BTJ Förlag.

Goldberg, N. (2004) Hyvä kaukainen ystävä – kuinka kirjoittaa elämäntarina.

Hattula, M. & Svensson, K. (2009) Sanojen sylissä. Iloa ja itsetuntemusta kirjoittamalla. Helsinki: Maahenki.

Hulmi, H. (2010) Saattaen vaihdettava. Vapaudu kirjoittamalla. Helsinki: KVS.

Hulmi, H. (2012) Kuoleman horisontti ja kirjoitus. Helsinki: KVS.

Hunt, C. (2000) Therapeutic dimensions of autobiography in creative writing.

London: Jessica Kingsley Publishers.

Hunt, C (2010) Therapeutic effects of writing fictional autobiography. Julkaisussa Life Writing, 7:3, 231–244.

Hunt, C (2013) Transformative learning through creative life writing. Exploring the self in the learning process. London: Routledge.

Hunt, C. & Sampson, F. (eds.) (1998) The self on the page. Theory and practice of writing in personal development. London: Jessica Kingsley Publishers. 

Hunt, C. & Sampson, F. (2006) Writing, self & reflexivity. Hampshire: Palgrave Macmillan. 

Hänninen, V. (2000) Sisäinen tarina, elämä ja muutos. Tampere: Tampereen yliopisto. 

Ihanus, J. (toim.) (1985) Sanojen liikkeitä. Kirjoituksia kirjallisuus- ja runoterapiasta. Helsinki: Kirjastopalvelu.

Ihanus, J. (toim.) (1989) Kantavat sanat. Helsinki: Kirjastopalvelu.

Ihanus, J.  (toim.) (1991) Päiväkirjasta hypermediaan. Suomen kirjallisuusterapia-yhdistyksen 10-vuotisjuhlakirja. Helsinki: Kirjastopalvelu. 

Ihanus, J. (toim.) (1995) Vaieta vai sanoa. Kirjallisuusterapia kasvutyössä. Helsinki: Kirjastopalvelu. 

Ihanus, J. (toim.) (2002) Koskettavat tarinat. Johdantoa kirjallisuusterapiaan. Helsinki: BTJ Kirjastopalvelu. 

Ihanus, J. (red.) (2004) Att tiga eller att tala. Litteraturterapi – ett sätt att växa. Övers. A.-C. Relander. Helsinki: BTJ Kirjastopalvelu.

Ihanus, J. (toim.) (2009) Sanat että hoitaisimme. Terapeuttinen kirjoittaminen. Helsinki: Duodecim.

Ihanus, J. (2012) Kirjallisuusterapia. Teoksessa Psykoterapiat. Huttunen, M. O. & Kalska, H. (toim.). Helsinki: Kustannus Oy Duodecim, 304–309.

Ihanus, J. (toim.) (2022). Terapeuttinen kirjoittaminen. Helsinki: Basam Books.

Ijäs, K. (2014) Sukupuu. Avain oman elämän ja perheen ymmärtämiseen,

Journal of Poetry Therapy. The Interdisciplinary Journal of Practice, Theory, Research, and Education. Julk. Routledge. (Ilm. vuodesta 1987 lähtien.) 

Kirjallisuusterapia. Julk. Suomen Kirjallisuusterapiayhdistys ry. (Ilm. vuodesta 1993 lähtien.) 

Laine, P. (toim.) (2012) Luovuutta työhön. Taidelähtöiset menetelmät työhyvinvoinnin ja työnohjauksen välineinä. Tampere: UNIpress. 

Leedy, J. J. (ed.) (1969) Poetry therapy. The use of poetry in the treatment of emotional disorders. Philadelphia: Lippincott.

Leedy, J. J. (ed.) (1985) Poetry as healer. Mending the troubled mind. New York: Vanguard. 

Lepore, S. J. & Smyth, J. M. (eds.) (2002) The writing cure. How expressive writing promotes health and emotional well-being. Washington DC: American Psychological Association. 

Lerner, A. & Mahlendorf, U. (1992) Life guidance through literature. Chicago: American  Library Association. 

Linington, L., Penman, D. & Philips, D. (1999) Writing well. Creative writing and mental health. London: Jessica Kingsley Publishers. 

Mazza, N. (2003) Poetry therapy. Theory and practice. New York: BrunnerRoutledge. 

Mazzarella, M. (2006) Hyvä kosketus. Ihmisen kehosta, terveydestä, hoitamisesta ja kirjallisuudesta. Suom. R. Viitanen. Helsinki: Tammi.

McCarty Hynes, A. & Hynes-Berry, M. (1986/1994/2011) Bibliotherapy. The interactive process. A Handbook. Boulder: Westview Press. 

McNicol, Sarah & Brewster, Liz (toim.) (2018) Bibliotherapy. London: Facet Publishing.

Mäki, S. & Arvola, P. (toim.) (2009) Satu kantaa lasta. Opas lasten ja nuorten kirjallisuusterapiaan 1. Helsinki: Duodecim.

Mäki, S. & Arvola, P. (toim.) (2009) Tarina tukee lasta. Opas lasten ja nuorten kirjallisuusterapiaan 2. Helsinki: Duodecim.

Mäki, S. & Linnainmaa, T. (toim.) (2005) Hoitavat sanat. Opas kirjallisuusterapiaan. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim.

Mäki, S. & Linnainmaa, T. (toim.) (2009) Hoivasanat. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim. (pokkariversio Hoitavat sanat -teoksesta)

Mäki, Silja (2016) Kirjallisuusterapia. Teoksessa Autti-Rämö, I. ym. (toim.) Kuntoutuminen. Helsinki: Duodecim, 308-309.

Mäki, Silja & Linnainmaa, T. (toim.) (2022). Omia sanoja etsimässä. Johdatus vuorovaikutteiseen kirjallisuusterapiaan. Helsinki: Basam Books.

Nilsson, S. K. & Pettersson, T. (red.) (2009) Litteratur som livskunskap. Tvärvetenskapliga perspektiv på personlighetsutvecklande läsning. Borås: Högskolan i Borås & Uppsala universitet.

Pennebaker, J. W. (1997) Opening up. The healing power of expressing emotions. New York: The Guilford Press.

Pennebaker, J. W. (2004) Writing to heal. A guided journal for recovering from trauma & emotional upheaval. Oakland, CA: New Harbinger Publications.

Reijonen, M. & Stranden-Mahlamäki, T. (2008) Oivaltava kohtaaminen: menetelmiä ihmissuhdetyöhön.

Reinilä, E. (2010) Kirjoituksia itselle: terapeuttinen päiväkirjaprosessi.

Sampson, F. (ed.) (2004) Creative writing in health and social care. London: Jessica Kingsley Publishers.

Suurla, R. (1998) Dialoginen eli meditatiivinen kirjoittaminen. Kirkkonummi: Kustannus Oy Taivaankaari. 

Tikkanen, T. (2001) Psykoterapiaopas. Monta tietä itsetuntemukseen ja iloon. Helsinki: WSOY.