Kirjallisuusterapia

KIRJALLISUUSTERAPIA henkilökohtaisen kasvun välineenä – Johdatus kirjallisuusterapiaan 15 op Lahdessa alkaen 8/2021


Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää kirjallisuusterapian perusteisiin ja käytännön menetelmiin kokemuksellisesti.

Koulutus järjestetään yhteistyössä Suomen Kirjallisuusterapiayhdistys ry:n kanssa. Kirjallisuusterapiassa pyritään keskustelun, lukemisen ja kirjoittamisen avulla tukemaan ihmisen kasvua ja kehitystä. Kirjallisuusterapeuttiset menetelmät soveltuvat itsetuntemuksen ja henkilökohtaisen kasvun välineiksi, samoin kuin ammatillisen kasvun menetelmiksi työnohjauskäyttöön sekä erilaiseen asiakas- tai potilastyöhön, jossa työntekijän itsetuntemuksella on merkitystä.

Kohderyhmä: Koulutus sopii kaikille kirjoittamisesta ja lukemisesta kiinnostuneille. Koulutus toimii täydennyskoulutuksena sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle, kasvatus- tai kirjastoalalla työskenteleville, seurakuntien ohjaus- tai neuvontatyössä sekä sielunhoitotyössä toimiville henkilöille.

Aika ja paikka: 13.8.–4.12.2021, Niemenkatu 73, Lahti.
Koronarajoitteiden vaatiessa opetus järjestetään etänä Zoomin kautta.

Kouluttajat: Satu Nieminen (toimintaterapeutti M.sc., ammatillinen opettaja ja kouluttaja, kirjallisuusterapeutti, ryhmänohjaaja) ja Hanna Sulander (KM, luokanopettaja, äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori, opinto-ohjaaja, kirjallisuusterapiaohjaaja ja -kouluttaja, enneagrammiohjaaja, työnohjaaja, luova uniohjaaja)

Hinta: 1700 € (sis. sähköisesti jaettavan materiaalin)

Lisätietoa ja ilmoittautumiset: 1.8.2021 mennessäPäijät-Hämeen kesäyliopisto