Kirjallisuusterapia

KITE1 Kirjallisuusterapia henkilökohtaisen ja ammatillisen kasvun menetelmänä 15 op alkaen 9/2024 verkossa

 

Tampereen kesäyliopisto järjestää verkkokoulutuksen: Kirjallisuusterapia henkilökohtaisen ja ammatillisen kasvun menetelmänä (15 op) 13.9.2024–8.2.2025.

Koulutus tarjoaa perustiedot kirjallisuusterapiasta itsetuntemuksen lisääjänä ja ammatillisen kasvun menetelmänä. Kirjallisuusterapian tavoitteita ovat minän vahvistaminen, tunneilmaisun sekä suullisen ja kirjallisen itseilmaisun kehittäminen ja virikkeiden antaminen.

Ammattilaisille kirjallisuusterapia tarjoaa keinoja niin lasten, nuorten ja aikuisten kuin ikääntyneidenkin elämän haasteellisten asioiden käsittelyyn ja hyvinvoinnin tukemiseen. Runot, novellit, sadut ja monet muut tekstit, myös itse kirjoitetut, antavat mahdollisuuden tarkastella kokemuksia ja tunteita turvallisesti, monipuolisesti ja luovasti.

Kokonaisuus toimii sekä henkilökohtaiseen kehittämiseen että ammatillisena täydennyskoulutuksena ohjaus- ja neuvontatyössä toimiville sote- ja kasvatusalan ammattilaisille.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen 28.8.2024 mennessä:
https://tampereenkesayliopisto.fi/kurssi/9613/kirjallisuusterapia-henkilokohtaisen-ja-oman-ammatillisen-kasvun-menetelmana-15-op/

Koulutuksen esite