Kirjallisuusterapia

KITE1 Kirjallisuusterapia henkilökohtaisen ja oman ammatillisen kasvun menetelmänä 15 op Oulussa alkaen 10/2024

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto toteuttaa yhteistyössä Suomen Kirjallisuusterapiayhdistys ry:n kanssa koulutuspolun ensimmäisen osion, Kirjallisuusterapia henkilökohtaisen ja oman ammatillisen kasvun menetelmänä 15 op, lokakuusta 2024 alkaen.

Aika ja paikka: 5.10.2024–23.2.2025 Oulussa. Koulutus rakentuu viidestä lähiopetusjaksosta, joihin sisältyy luentoja ja niihin liittyviä harjoituksia sekä oman kasvun seurantakirjan kanssa työskentelyä. Lähiopetuksessa on osallistumisvelvollisuus.

Kohderyhmä: Koulutus on avointa kaikille kirjoittamisesta ja lukemisesta kiinnostuneille eikä edellytä aiempia tietoja kirjallisuusterapiasta. Se sopii jokaiselle, joka haluaa lisätä voimavarojaan ja itsetuntemustaan terapeuttisen kirjoittamisen ja lukemisen avulla. Koulutus toimii myös ammatillisena täydennyskoulutuksena kaikille ohjaus-, neuvonta- tai esihenkilötyössä toimiville sekä sosiaali- ja terveys-, opetus- ja kasvatus-, taide-, kirjallisuus- tai kirjastoalan henkilöstölle.

Vastuukouluttajat:
Kirjallisuusterapiaohjaaja, kirjallisuuden dosentti, kasvatustieteiden dosentti, FT, kirjailija Pirjo Suvilehto
Kirjallisuusterapiaohjaaja, kognitiivinen lyhytterapeutti, kasvatuspsykologi KM, FM Johanna Pylkkänen