Kirjallisuusterapia

KITE1 Kirjallisuusterapia henkilökohtaisen ja ammatillisen kasvun menetelmänä 15 op 28.5.–11.9.2024 Jyväskylässä ja verkossa

Haluaisitko lisätä omia voimavarojasi ja itsetuntemustasi luovan kirjoittamisen ja lukemisen avulla? Autatko työssäsi muita haasteellisten asioiden käsittelyssä ja hyvinvoinnin tukemisessa?

Jyväskylän kesäyliopisto järjestää koulutuksen: Kirjallisuusterapia henkilökohtaisen ja ammatillisen kasvun menetelmänä 15 op 28.5.–18.9.2024 (etä- ja lähiopetus)

Koulutus tarjoaa perustiedot kirjallisuusterapiasta itsetuntemuksen lisääjänä ja ammatillisen kasvun menetelmänä. Kirjallisuusterapian tavoitteita ovat minän vahvistaminen, tunneilmaisun sekä suullisen ja kirjallisen itseilmaisun kehittäminen ja virikkeiden antaminen.

Ammattilaisille kirjallisuusterapia tarjoaa keinoja niin lasten, nuorten ja aikuisten kuin ikääntyneidenkin elämän haasteellisten asioiden käsittelyyn ja hyvinvoinnin tukemiseen. Runot, novellit, sadut ja monet muut tekstit, myös itse kirjoitetut, antavat mahdollisuuden tarkastella kokemuksia ja tunteita turvallisesti, monipuolisesti ja luovasti.

Kokonaisuus toimii sekä henkilökohtaiseen kehittämiseen että ammatillisena täydennyskoulutuksena ohjaus- ja neuvontatyössä toimiville sote- ja kasvatusalan ammattilaisille.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen 15.5.2024 mennessä: https://uusi.kesayliopistopalvelut.fi/jyvaskylankesayliopisto/fi/course/5265

Huom. Vielä ehdit hyödyntää aikuiskoulutustuen mahdollisuuden! Kesäyliopiston opintoihin voi hakea aikuiskoulutustukea, jos opiskelu katsotaan ammatilliseksi lisä- tai täydennyskoulutukseksi ja tuen muut ehdot täyttyvät.

#kirjallisuusterapia #luovakirjoittaminen #jyväskylänkesäyliopisto #aikuiskoulutustuki