Kirjallisuusterapia

Kite2 Kirjallisuusterapiaohjaajakoulutus (35op) Helsingissä 11.4.2025 – 13.6.2026

 

 

Kirjallisuusterapian koulutuspolun 2. vaiheen koulutus alkaa Helsingissä helmikuussa 2025. 

Kirjallisuusterapia on kasvun ja hoitamisen työväline, jota käytetään muun muassa mielenterveyspalveluiden piirissä, vanhustenhuollossa, vankiloissa, päihdeongelmaisten keskuudessa, seurakunnissa, erityisopetuksessa, äidinkielen opetuksessa, aikuisoppilaitoksissa, työnohjauksessa sekä kirjastoissa. Koulutus on yliopistollista täydennyskoulutusta, jonka suorittamisen jälkeen osallistuja voi halutessaan käyttää nimikettä kirjallisuusterapiaohjaaja. (Nimike ei ole Valviran nimikesuojattu ammattinimike.) Koulutuksen jälkeen on mahdollisuus hakeutua kirjallisuusterapeuttikoulutukseen, joka on koulutuspolun vaihe 3. Koulutuksen järjestävät Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut HY+ ja Suomen Kirjallisuusterapiayhdistys ry.

Koulutus on suunnattu sosiaali- ja terveydenhuollossa, opetus-, kasvatus-, kirjasto- ja kulttuurialalla sekä seurakuntien ohjaus- ja neuvontatyössä toimiville. Koulutuksen osallistuminen edellyttää, että Suomen Kirjallisuusterapiayhdistys ry:n koulutuspolun vaihe 1 (15 op) on suoritettu.

Aika ja paikka: 11.4.2025 – 13.6.2026 Helsinki (tarkka paikka ilmoitetaan myöhemmin)

Kouluttajat: Kouluttajina toimivat kirjallisuusterapiaan ja ryhmätyöskentelyyn perehtyneet eri alojen asiantuntijat, joilla on pitkäaikainen kokemus kirjallisuuden ja kirjoittamisen käyttämisestä terapeuttisiin, kuntouttaviin ja ennalta ehkäiseviin tarkoituksiin.

Pääkouluttajat:

Silja Mäki, FM, psykoterapeutti, kirjallisuusterapeutti, erityisopettaja, koulutuksen johtaja
Juhani Ihanus, FT, kulttuuripsykologian dosentti, kirjallisuusterapiakouluttaja, kirjailija, koulutuksen tieteellinen johtaja
Jaana Huldén, psykoterapeutti, kirjallisuusterapeutti, kouluttajapsykoterapeutti, uniohjaaja®
Päivi Kosonen, FT, kirjallisuustieteen dosentti, kirjallisuusterapeutti, koulutuksen varajohtaja

Vierailevat kouluttajat:

Pia Bergström, sosionomi (4-vuotinen yliopistotason koulutus Ruotsissa), perheterapeutti, psykoterapeuttiopiskelija (ratkaisukeskeinen psykoterapia), aineenopettajakoulutus, kirjallisuusterapiaohjaaja, psykoterapeutti (koul.)
Jenni Hurmerinta, FM, sanataide-, kirjallisuusterapia- ja mindfulness-ohjaaja, joogaopettaja, hengitysvalmentaja, kuolindoula, kustannustoimittaja
Merja Kauppinen, FT, dosentti, opettajankouluttaja, yliopistonlehtori, kirjallisuusterapeutti
Anja Kuhalampi, FM, äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja, kirjallisuusterapeutti
Armi Kurkikangas, LTO, KM, vokologi, ilmaisutaidon opettaja, draamapedagogi, seksuaaliterapeutti, kirjallisuusterapeutti
Karoliina Maanmieli, FT, lähihoitaja, kirjallisuusterapiaohjaaja
Kirsi Virkkunen, työnohjaaja, ryhmätaideterapeutti, kirjallisuusterapiaohjaaja, Luova Uniohjaaja®

Työnohjaajat:

Jaana Huldén, psykoterapeutti, kirjallisuusterapeutti, kouluttajapsykoterapeutti
Silja Mäki, FM, psykoterapeutti, kirjallisuusterapeutti, erityisopettaja
Kirsi Virkkunen, työnohjaaja, ryhmätaideterapeutti, kirjallisuusterapiaohjaaja, Luova Uniohjaaja®

Kirjallisuusterapiaryhmien ohjaajat: 

Katja Hero, TM, seurakuntapastori, kirjallisuusterapeutti
Eeva Nopsanen, psykiatrinen erikoissairaanhoitaja, ryhmäterapeutti, perheterapeutti, kirjallisuusterapeutti
Kristina Svensson, FM, opettaja, kirjallisuusterapiaohjaaja, ekspressiivinen taideterapeutti

Koulutuksen hinta: 4 300 euroa + voimassa oleva alv.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Kirjallisuusterapiaohjaajakoulutus Helsingissä 11.4.2025-13.6.2026