Kirjallisuusterapia

KIRJALLISUUSTERAPIAKOULUTUSTA Tampereella vuonna 2023

Tampereella käynnistyy vuonna 2023 kaksi kirjallisuusterapiakoulutusta:

Kirjallisuusterapia henkilökohtaisen ja oman ammatillisen kasvun menetelmänä (15 op)

Koulutus toteutetaan lähiopetuksena Tampereen kesäyliopistossa yhteistyössä Suomen Kirjallisuusterapiayhdistys ry:n kanssa.

Kirjallisuusterapiassa pyritään keskustelun, lukemisen ja kirjoittamisen avulla tukemaan ihmisen
kasvua ja kehitystä. Kirjallisuusterapian menetelmät sopivat monenlaiseen asiakas- tai potilastyöhön, jossa työntekijän itsetuntemuksella on merkitystä.

Aika ja paikka: 27.1.2023–10.6.2023, Tampereen kesäyliopisto.

Lisätietoa: https://tampereenkesayliopisto.fi/kurssi/8416/kirjallisuusterapia-henkilokohtaisen-ja-oman-ammatillisen-kasvun-menetelmana-15-op/

Kirjallisuusterapiaohjaajakoulutus (35 op)

Tampereen kesäyliopisto ja Suomen Kirjallisuusterapiayhdistys järjestävät yhteistyössä Kirjallisuusterapiaohjaajakoulutuksen, joka alkaa huhtikuussa 2023.

Kirjallisuusterapiaohjaajakoulutus (35 op) on prosessiluonteinen kokonaisuus, joka toteutetaan
monimuoto-opetuksena. Koulutus sisältää 20 lähiopetuspäivää, itsenäistä opiskelua ja työnohjausta.
Kirjallisuusterapiassa pyritään keskustelun, lukemisen ja kirjoittamisen avulla tukemaan ihmisen
kasvua ja kehitystä. Kirjallisuusterapian menetelmät sopivat monenlaiseen asiakas- tai
potilastyöhön, jossa työntekijän itsetuntemuksella on merkitystä.

Aika ja paikka: 21.4.2023–15.6.2024, Tampereen kesäyliopisto.

Haku: Haku alkaa 15.9.2022. Haku päättyy 1.3.2023. Soveltuvuushaastattelut 10.3.–11.3.2023.

Lisätietoa: https://tampereenkesayliopisto.fi/kurssi/8302/kirjallisuusterapiaohjaajakoulutus-2023-
2024-35-op/