Kirjallisuusterapia

KIRJALLISUUSTERAPEUTTIKOULUTUS 2023–2024 (40 op)

 

Huom! Hakuaika on päättynyt 30.4.2023, mutta ryhmässä on vielä tilaa, joten voit tiedustella pikaisesti hakumahdollisuutta Vera Rahkoselta ([email protected]). 

Kirjallisuusterapeuttikoulutus on ammatillista jatkokoulutusta kirjallisuusterapiaohjaajille ja kirjallisuusterapian koulutuspolun 3. vaihe. Koulutus järjestetään syyskuusta 2023 joulukuuhun 2024, ja se on Suomen Kirjallisuusterapiayhdistys ry:n hyväksymää. Koulutus järjestetään yhteistyössä HY+:n ja yhdistyksen kanssa. Koulutus on yliopistollista täydennyskoulutusta, jonka suorittamisen jälkeen osallistuja voi käyttää nimikettä kirjallisuusterapeutti. Nimike ei ole Valviran nimikesuojattu ammattinimike. 

Kohderyhmä: Sosiaali- ja terveydenhuollon, opetus-, kasvatus- ja kirjastoalan sekä seurakuntien työntekijät. Hakijalla tulee olla korkeakoulututkinto (yliopisto tai ammattikorkeakoulu).

Toteutus ja työskentely:
Koulutus painottuu ammatilliseen asiakastyöhön ja työnohjattuun kirjallisuusterapiaharjoitteluun. Koulutukseen sisältyy luentoja ja prosessiin osallistavaa kokemuksellista oppimista sekä itsenäistä työskentelyä ja etätyöskentelyä. Koulutuksessa tehdään opinnäytetyö ja muita kirjallisia tehtäviä. Opiskelijat ohjaavat opiskelun aikana kirjallisuusterapiaryhmiä tai yksilöasiakkaita kirjallisuusterapian menetelmin.

Lähiopetuspäiviä on 20, pe klo 10–17 ja la klo 9–16. Lähiopetusjaksot pidetään Helsingin yliopiston tiloissa alkaen syyskuussa 2023 päättyen joulukuussa 2024. Koulutuksen tarkempi ohjelma löytyy täältä.

Koulutukseen kuuluu 160 tuntia ohjausharjoittelua, joko yksilöohjausta tai erityisryhmien ohjausta, sekä työnohjausta 45 tuntia.

Koulutukseen liittyvä oma terapia (80 t) hankitaan omakustanteisesti koulutuksen aikana tai se tulee olla käytynä etukäteen. Tästä 80 tunnista vähintään 20 tulee olla kirjallisuusterapiaa.

Koulutuksen pääkouluttajat: psykoterapeutti, kirjallisuusterapeutti Silja Mäki (koulutuksen johtaja), psykoterapeutti, kirjallisuusterapeutti Jaana Huldén (koulutuksen varajohtaja), dosentti, kirjallisuusterapiakouluttaja Juhani Ihanus (koulutuksen tieteellinen johtaja) ja dosentti, kirjallisuusterapeutti Päivi Kosonen ja erikoissairaanhoitaja, ryhmäpsykoterapeutti, perheterapeutti, kirjallisuusterapeutti Eeva Nopsanen

Koulutuksen hinta 7 400 € + alv 24 % = 9 176 €

Lisätietoja ja hakeminen: hyplus.helsinki.fi

Hakijan tulee täyttää myös erillinen, taustatietoja koskeva hakulomake. Hakemusten perusteella hakijat kutsutaan valintahaastatteluun.

Esite: Kirjallisuusterapeuttikoulutus 2023-2024