Kirjallisuusterapia

KITE2 Kirjallisuusterapiaohjaajakoulutus 2025-2026, 35 op, Helsingissä

ENNAKKOTIETO: Kirjallisuusterapian koulutuspolun 2. vaihe alkaa keväällä 2025

Kirjallisuusterapiaohjaajakoulutus 2025-2026, 35 op

Aika ja paikka: 11.4.2025–13.6.2026, Helsinki
Koulutuksen lähiopetusjaksojen opetus toteu­tetaan Helsingissä keskimäärin kerran kuukaudessa perjantaisin ja lauantaisin.

Koulutus on Suomen Kirjallisuusterapiayhdistys ry:n koulutuspolun vaihe 2. Koulutuksen osallistuminen edellyttää, että vaihe 1 (15 op) on suoritettu.

Kirjallisuusterapia on kasvun ja hoitamisen työväline, jota käytetään muun muassa mielenterveyspalveluiden piirissä, vanhustenhuollossa, vankiloissa, päihdeongelmaisten keskuudessa, seurakunnissa, erityisopetuksessa, äidinkielen opetuksessa, aikuisoppilaitoksissa, työnohjauksessa sekä kirjastoissa.

JÄRJESTÄJÄT: Koulutuksen järjestävät Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut HY+ ja Suomen Kirjallisuusterapiayhdistys ry.

KOHDERYHMÄ: Koulutus on suunnattu sosiaali- ja terveydenhuollossa, opetus-, kasvatus-, kirjasto- ja kulttuurialalla sekä seurakuntien ohjaus- ja neuvontatyössä toimiville.

TAVOITTEET
Tavoitteena on perehdyttää osallistujat kirjallisuusterapian teorioihin, perusteisiin ja menetelmiin sekä antaa valmiuksia käyttää niitä kirjallisuusterapeuttisessa ohjaustyössä ja/tai omalla ammattialueella.

Koulutus on yliopistollista täydennyskoulutusta, jonka suorittamisen jälkeen osallistuja voi halutessaan käyttää nimikettä kirjallisuusterapiaohjaaja. (Nimike ei ole Valviran nimikesuojattu ammattinimike.)

Koulutuksen jälkeen on mahdollisuus hakeutua kirjallisuusterapeuttikoulutukseen, joka on koulutuspolun vaihe 3.

KOULUTUKSEEN HAKEMINEN JA HINTA: Koulutuksen hinta ja hakemisen tiedot ilmoitetaan pian. 

Tiedustelut: [email protected]

Pääkouluttajina toimivat

Silja Mäki, FM, psykoterapeutti, kirjallisuusterapeutti, laaja-alainen erityisopettaja, koulutuksen johtaja
Juhani Ihanus, FT, kulttuuripsykologian dosentti, kirjal­lisuusterapiakouluttaja, kirjailija, koulutuksen tieteellinen johtaja
Jaana Huldén, psykoterapeutti, kirjallisuusterapeutti, uniohjaaja®
Päivi Kosonen, FT, kirjallisuustieteen dosentti, kirjalli­suusterapeutti, koulutuksen varajohtaja 

Esite: Kirjallisuusterapiaohjaajakoulutus 2025-26 HY+