Kirjallisuusterapia

KITE2 Jyväskylässä – Kirjallisuusterapiaohjaajakoulutus 35 op, alkaen 15.9. Pari paikkaa vapaana!

Kirjallisuusterapian koulutuspolun 2. vaiheen koulutus alkaa Jyväskylässä syyskuussa.

Kirjallisuusterapiaohjaajakoulutuksessa opit käyttämään erilaisia luovuusterapeuttisia kerronnallisia ja toiminnallisia menetelmiä asiakastyössä ja oman työn voimavarana sekä yhdistelemään eri menetelmiä tarkoituksenmukaisesti. Kirjallisuusterapiassa pyritään keskustelun, lukemisen ja kirjoittamisen avulla tukemaan ihmisen kasvua ja kehitystä. Kirjallisuusterapian menetelmät sopivat monenlaiseen asiakas- ja potilastyöhön, jossa työntekijän itsetuntemuksella on merkitystä.

Koulutus on tarkoitettu kirjallisuusterapian ensimmäisen portaan (järjestetty eri puolilla Suomea) tai vastaavan aiemman kirjallisuusterapiakoulutuksen suorittaneille sosiaali-, terveys-, kasvatus- tai opetusalan henkilöstölle sekä taiteen ja kulttuurin parissa toimiville.

Aika ja paikka: Jyväskylässä 15.9.2023 – 15.6.2024

Opettajat: Koulutuksen tieteellinen johtaja on tutkija, kirjallisuusterapiakouluttaja, FT Karoliina Maanmieli. Vastuukouluttajina toimivat psykoterapeutti ja kirjallisuusterapeutti Katariina Uusitalo sekä kirjallisuusterapiaohjaaja ja -kouluttaja Katri Kluukeri.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen: https://uusi.kesayliopistopalvelut.fi/jyvaskylankesayliopisto/fi/course/4425