Kirjallisuusterapia

KIRJALLISUUSTERAPIAOHJAAJAKOULUTUS 2023-2024 (35 op)

Tampereen kesäyliopisto ja Suomen Kirjallisuusterapiayhdistys järjestävät yhteistyössä Kirjallisuusterapiaohjaajakoulutuksen, joka alkaa huhtikuussa 2023.

Kirjallisuusterapiaohjaajakoulutus (35 op) on prosessiluonteinen kokonaisuus, joka toteutetaan monimuoto-opetuksena. Koulutus sisältää 20 lähiopetuspäivää, itsenäistä  opiskelua ja työnohjausta. Kirjallisuusterapiassa pyritään keskustelun, lukemisen ja kirjoittamisen avulla tukemaan ihmisen kasvua ja kehitystä. Kirjallisuusterapian menetelmät sopivat monenlaiseen asiakas- tai potilastyöhön, jossa työntekijän itsetuntemuksella on merkitystä.

Aika ja paikka: 21.4.2023–15.6.2024, Tampereen kesäyliopisto.

Haku: Haku alkaa 15.9.2022. Haku päättyy 1.3.2023. Soveltuvuushaastattelut 10.3.–11.3.2023.

Lisätietoa: https://tampereenkesayliopisto.fi/kurssi/8302/kirjallisuusterapiaohjaajakoulutus-2023-
2024-35-op/