Kirjallisuusterapia

KITE 1 verkossa – Kirjallisuusterapia henkilökohtaisen ja oman ammatillisen kasvun menetelmänä 15 op alkaen 5.6.

Kirjallisuusterapiakoulutuksen ensimmäisen vaiheen koulutus verkossa alkaa toukokuun lopussa. Ilmoittaudu 26.5. mennessä.

Koulutus tarjoaa perustiedot kirjallisuusterapiasta itsetuntemuksen lisääjänä ja ammatillisen kasvun menetelmänä. Tutustumme mm. luontokirjoittamisen terapeuttisuuteen sekä tanssi- ja liiketerapiaan.

Koulutuksen aika ja paikka: 5.6.–19.8.2023 (ilmoittautuminen päättyy  26.5.2023). Koulutus toteutetaan reaaliaikaisena verkko-opetuksena ja opetus järjestetään Zoom-verkkoympäristössä.  

Kouluttajat: FT, kirjallisuusterapiaohjaaja Karoliina Maanmieli, kirjallisuusterapiaohjaaja Katri Kluukeri, ja pedagogi, tanssija ja joogaohjaaja Annika Sarvela.

Osaamistavoitteet:
Koulutuksen käytyään opiskelija
– Tunnistaa luovan ja terapeuttisen kirjoittamisen yhtäläisyydet ja erot.
– Tunnistaa kirjoittamisen ja lukemisen terapeuttisen ja hyvinvointia lisäävän vaikutuksen.
– Osaa esitellä kirjallisuusterapian soveltamisalueita.
– Osaa hyödyntää kirjallisuusterapian menetelmiä oman työnsä ja hyvinvointinsa tukena.
– Tuntee suomalaisen kirjallisuusterapian koulutusmallin ja tunnistaa kirjallisuusterapian hyödyntämismahdollisuudet eri aloilla.
– Osaa hyödyntää erilaista teksti- ja kuvamateriaalia kirjallisuusterapeuttisen työskentelyn välineenä.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen: https://kesayo.jyu.fi/fi/koulutukset/koulutustarjonta/4/221/252200