Kirjallisuusterapia

Kite1 nyt myös ruotsiksi! Kite1 (15hp), det första steget av utbildningstrappan i Finland, nu också på svenska från 7 november 2024 som en onlinekurs

Kite1 nyt myös ruotsiksi! Kite1, det första steget av utbildningstrappan i Finland, nu också på svenska!

Kite1 järjestetään ensimmäistä kertaa ruotsiksi yhteispohjoismaisena verkkokurssina.
Kurssi toteutetaan Suomen ja Ruotsin kirjallisuusterapiayhdistysten ja Marie Cederschiöld högskolan yhteistyönä.
Kite1 arrangeras för första gången på svenska som en samnordisk onlinekurs.
Kursen är ett samarbete mellan Marie Cederschiöld högskola, Föreningen för biblioterapi i Sverige och Föreningen för biblioterapi i Finland.
Läs mer Biblio/poesiterapi som metod för personlig och professionell utveckling