Kirjallisuusterapia

KIRJALLISUUSTERAPIAOHJAAJA 35 op, alkaen 9/2021 Jyväskylässä

Kouluttaudu luovia toiminnallisia menetelmiä taitavaksi kirjallisuusterapiaohjaajaksi Jyväskylän kesäyliopistossa!

Jyväskylän kesäyliopiston kirjallisuusterapiaohjaajakoulutuksessa painottuu erityisesti oman kirjoittamisen ja muiden luovien terapioiden (mm. musiikkiterapian ja ekspressiivisen taideterapian) kokemuksellinen, reflektiivinen hyödyntäminen osana kirjallisuusterapiaa.

Aika: 17.9.2021 – 11.6.2022

Opettaja: Koulutuksen tieteellinen johtaja on tutkija, kirjallisuusterapiakouluttaja, FT Karoliina Maanmieli. Vastuukouluttajina toimivat psykoterapeutti, kirjallisuusterapeutti Katariina Uusitalo sekä kirjallisuusterapiaohjaaja ja –kouluttaja Katri Kluukeri.

Kurssimaksu 3500,00 €

Koulutukseen valitaan haastattelujen perusteella 18 osallistujaa. Haastattelut toteutetaan yksilöhaastatteluina 11.-13.8.2021 Zoomissa. Koulutukseen valittujen tulee vahvistaa opiskelupaikka erillisen ohjeen mukaan. 

Lue lisää ja ilmoittaudu: Jyväskylän kesäyliopisto