Kirjallisuusterapia

KIRJALLISUUSTERAPIA henkilökohtaisen ja oman ammatillisen kasvun menetelmänä, 15 op, osittain verkkototeutuksena

 

Tampereen kesäyliopisto järjestää yhteistyössä Suomen Kirjallisuusterapiayhdistys ry:n kanssa osittain etäopetuksena koulutuksen Kirjallisuusterapia henkilökohtaisen ja oman ammatillisen kasvun menetelmänä, 15 op. Koulutus muodostaa Suomen Kirjallisuusterapiayhdistys ry:n kirjallisuusterapian koulutuspolun ensimmäisen vaiheen (15 op).

Kirjallisuusterapiassa pyritään keskustelun, lukemisen ja kirjoittamisen avulla tukemaan ihmisen kasvua ja kehitystä. Kirjallisuusterapeuttiset menetelmät soveltuvat itsetuntemuksen ja henkilökohtaisen kasvun välineiksi, samoin kuin ammatillisen kasvun menetelmiksi työnohjauskäyttöön sekä erilaiseen asiakas- tai potilastyöhön, jossa työntekijän itsetuntemuksella on merkitystä.

Aika: 15.5.2020–7.11.2020 Tampereen kesäyliopisto (KITE1treETA)

Toteutus ja työskentelymuodot: Koulutus rakentuu viidestä lähiopetusjaksosta, jotka toteutetaan Tampereella etäopetuksena Zoomilla ja Moodlessa pääsääntöisesti perjantaisin klo 10–17 ja lauantaisin klo 9–16.

Opetusjaksojen aikataulu:
1. Aloitusjakso, toukokuu, 15.–16.5. 2020
2. jakso, kesäkuu, 12.–13.6.2020
3. jakso, syyskuu, 4.–.5.9.2020
4. jakso, lokakuu 2.–3.10.2020
5. Lopetusjakso, lokakuu, 6.–7.11. 2020

Kouluttajat: dosentti, kirjallisuusterapeutti Päivi Kosonen, koulutuksen johtaja kirjailija, kirjallisuusterapiaohjaaja Heli Hulmi
FM, psykoterapeutti, kirjallisuusterapeutti Silja Mäki ja työnohjaaja, kirjallisuusterapiaohjaaja, uniohjaaja Kirsi Virkkunen.

Lisätietoja:
KITE1treVERKKOkurssi2020
https://tampereenkesayliopisto.fi/kurssi/7285/

Haku koulutukseen: Koulutukseen haetaan täyttämällä ilmoittautumislomake.

Tiedustelutkoulutussuunnittelija Anu Urhemaaanu.urhemaa(at)tampereenkesayliopisto.fi