Kirjallisuusterapia

KIRJALLISUUSTERAPIAOHJAAJA 35 op, 2021 Helsingissä

 

HUOM! Koulutuksen aloitus siirretään koronavirustilanteen vuoksi huhtikuulle ja aloitusmoduuli pidetään 16.–17.4. Muut päivitetyt koulutuspäivämäärät ilmoitetaan lähiaikoina.

Koulutus on Suomen Kirjallisuusterapiayhdistys ry:n koulutuspolun osa 2. Koulutuksen osallistuminen edellyttää, että osa 1 (15 op) on suoritettu.

Kirjallisuusterapia on kasvun ja hoitamisen työväline, jota käytetään muun muassa mielenterveyspalveluiden piirissä, vanhustenhuollossa, vankiloissa, päihdeongelmaisten keskuudessa, seurakunnissa, erityisopetuksessa, äidinkielen opetuksessa, aikuisoppilaitoksissa, työnohjauksessa sekä kirjastoissa.

JÄRJESTÄJÄT
Koulutuksen järjestävät Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut HY+ ja Suomen Kirjallisuusterapiayhdistys ry.

AIKA JA PAIKKA
Koulutuksen aloitusmoduuli pidetään 16.–17.4. Muut päivitetyt koulutuspäivämäärät ilmoitetaan lähiaikoina.

KOHDERYHMÄ
Koulutus on suunnattu sosiaali- ja terveydenhuollossa, opetus-, kasvatus-, kirjasto- ja kulttuurialalla sekä seurakuntien ohjaus- ja neuvontatyössä toimiville.

KOULUTUKSEEN HAKEMINEN JA HINTA
Hinta on 3900 euroa + alv 24 %. Kurssimaksu suoritetaan neljässä yhtä suuressa erässä koulutuksen aikana.
Koulutukseen haetaan HY+:n verkkosivuilla osoitteessa hyplus.helsinki.fi/kirjallisuusterapia 1.11.2020 mennessä.
Hakijan tulee täyttää myös erillinen, taustatietoja koskeva lomake. Hakemusten perusteella hakijat kutsutaan valintahaastatteluun Helsinkiin. 

Hakijoiden toivotaan tutustuvan etukäteen teokseen: Hoivasanat. Opas kirjallisuusterapiaan (toim. Silja Mäki ja Terhikki Linnainmaa, Duodecim). 

Koulutukseen on hakumenettely ja valintahaastattelut, joten ilmoittautuminen ja paikan vastaanottaminen ovat sitovia.

Tiedustelut: sissel.korpisola(at)helsinki.fi

Lisätietoja esitteessä: ESITE Kirjallisuusterapiaohjaajakoulutus 2021

Lue Silja Mäen kirjoitus Mitä on kirjallisuusterapia? HY+:n sivuilta.