Kirjallisuusterapia

KITE 1 KIRJALLISUUSTERAPIA henkilökohtaisen ja ammatillisen kasvun menetelmänä (15 op) verkossa alkaen 2/2024

Kirjallisuusterapiakoulutuksen ensimmäisen vaiheen koulutus verkossa alkaa helmikuussa. Ilmoittaudu 17.1. mennessä.

Koulutus tarjoaa perustiedot kirjallisuusterapiasta itsetuntemuksen lisääjänä ja ammatillisen kasvun menetelmänä. Tutustumme mm. luontokirjoittamisen terapeuttisuuteen sekä tanssi- ja liiketerapiaan.

Koulutuksen aika ja paikka: 7.2.-6.6.2024 (haku päättyy  17.1.2024). Koulutus toteutetaan reaaliaikaisena verkko-opetuksena ja opetus järjestetään Zoom-verkkoympäristössä.

Kouluttajat: FT, kirjallisuusterapiaohjaaja Karoliina Maanmieli, kirjallisuusterapiaohjaaja Katri Kluukeri, ja pedagogi, tanssija ja joogaohjaaja Annika Sarvela sekä sarjakuvataiteilija Viivi Rintanen.

Osaamistavoitteet:

Koulutuksen käytyään opiskelija
– Tunnistaa luovan ja terapeuttisen kirjoittamisen yhtäläisyydet ja erot.
– Tunnistaa kirjoittamisen ja lukemisen terapeuttisen ja hyvinvointia lisäävän vaikutuksen.
– Osaa esitellä kirjallisuusterapian soveltamisalueita.
– Osaa hyödyntää kirjallisuusterapian menetelmiä oman työnsä ja hyvinvointinsa tukena.
– Tuntee suomalaisen kirjallisuusterapian koulutusmallin ja tunnistaa kirjallisuusterapian hyödyntämismahdollisuudet eri aloilla.
– Osaa hyödyntää erilaista teksti- ja kuvamateriaalia kirjallisuusterapeuttisen työskentelyn välineenä.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen: Jyväskylän kesäyliopisto