Kirjallisuusterapia

VÄITÖSTILAISUUS VERKOSSA: Metaforat ja itsehavainnoinnin kehitys eronneiden kirjallisuusterapiassa

”Perheeni on kotiin palaavat muuttolinnut”. Metaforat ja itsehavainnoinnin kehitys eronneiden kirjallisuusterapiassa – diskurssianalyyttinen ja narratiivinen tutkimus

FT Taru Tapioharjun psykologian alan väitöskirja tarkastetaan Jyväskylän yliopistossa 20.8.2021. Väitöksen teemana on ”Perheeni on kotiin palaavat muuttolinnut” – Metaforat ja itsehavainnoinnin kehitys eronneiden kirjallisuusterapiassa – diskurssianalyyttinen ja narratiivinen tutkimus ja tarkastustilaisuus on kuultavissa suorana verkkolähetyksenä osoitteessa https://r.jyu.fi/dissertation-tapioharju-200821

Väitöskirja on luettavissa osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8785-5