Kirjallisuusterapia

Kirjallisuusterapian tavoitteet

Miten kirjallisuusterapia voi auttaa?

Sanassa kirjallisuusterapia kirjallisuus on ymmärrettävä väljästi. Kaunokirjallisuuden ja runojen ohella voidaan työskentelyn lähtökohtana käyttää faktatekstejä, kolumneja, pakinoita tai jopa populaarimusiikin tekstejä.

Muistojen herättäjänä voidaan käyttää myös vanhoja valokuvia tai esineitä.

1.   Kirjoittaminen antaa mahdollisuuden ilmaista tunteita

Osallistuminen terapeuttisen kirjoittamisen ryhmään sallii sekä positiivisten että negatiivisten tunteiden ilmaisun. Kirjoittaminen auttaa jäsentämään kaoottisia ajatuksia. Kirjallisuus- ja kirjoittamisterapia auttaa myös ottamaan etäisyyttä asioihin. Löytämällä uusia kielikuvia kirjoittaja voi saada oivalluksia.

2.  Kirjoittaminen ryhmässä luo luottamusta ja yhteisyyden tunnetta

Ryhmässä vallitseva luottamuksen ilmapiiri on tärkeää. Luottamuksen ilmapiirissä ryhmän jäsenet uskaltavat jakaa salaisetkin muistonsa ja fantasiansa. Arkipäivän elämässä tällaiset fantasiat koetaan  usein lapsellisiksikin. Ryhmässä osallistuja voi havaita, että muillakin on samantapaisia ajatuksia ja fantasioita. Palaute ja ajatusten jakaminen ryhmän jäsenten kesken on sosiaalista vuorovaikutusta, joka luo yhteisyyden tunteen.

3. Kirjoittaminen herättää muistot

Tuskalliset muistot eivät koskaan unohdu. Kirjoittaminen herättää muistot ja auttaa ilmaisemaan ne hallittavissa olevassa muodossa. Toisten ryhmän jäsenten empatia on ryhmän jäsenyyden parhainta antia.

Ryhmän jäsen voi usein ensimmäistä kertaa elämässään kertoa julkisesti vaikeista muistoista. Hyvistä, positiivisista muistoista kirjoittaminen saa kirjoittajan huomaamaan, että hänellä on ollut hyviä muistoja enemmän kuin hän on tullut ajatelleeksikaan. Miksei niitä voisi olla vastaisuudessakin?

4.  Kirjoittaminen auttaa kehittämään keskittymiskykyä ja ajantajua

5. Kirjoittaminen auttaa tiedostamaan toiset sekä ympäristön

Ryhmässä kirjoittaminen ja palautteen antaminen ja saaminen auttaa kirjoittajaa tiedostamaan itsensä suhteessa toisiin sekä myös välittömään ympäristöön.

6. Kirjoittaminen voi tukea itsearvostuksen kehitystä

Muiden ryhmän jäsenten tuki ja rohkaisu vahvistaa itsetuntoa.

7.  Ryhmässä kirjoittaminen kehittää kirjoittamisen taitoa

Kirjoitustaidon harjaannuttaminen ei varsinaisesti ole kirjallisuus- ja kirjoittamisterapian tavoite. Siitä huolimatta ryhmässä kirjoittaminen ja palautteen saaminen kehittää ilmaisutaitoa.

8. Ryhmä rohkaisee arvostamaan erilaisia kirjoittamisen tapoja ja muotoja

Ryhmä voi innostaa jäsentä kirjoittamaan hänelle aiemmin tuntemattomalla tyylillä. Joskus yllykkeenä voi olla jonkun ryhmätoverin kirjoitustapa. Myös erilaisten valmiiden tekstien ja runojen kuuleminen ryhmässä voi herättää uusia oivalluksia oman kirjoittamisen suhteen.

Lähde:

Philips, D., Linington, L. & Penman, D. (1999). Writing Well. Creative Writing and Mental Health. London: Jessica Kingsley Publishers.