Kirjallisuusterapia

TULOSSA Tarinat lapsen tienviittoina. Kirjallisuusterapian menetelmät koulumaailmassa

Lasten ja nuorten tunne-elämään liittyvät haasteet näkyvät kouluarjessa koko ajan enemmän. Tarinat lapsen tienviittoina (Basam Books) on on uudistettu laitos vuonna 2009 ilmestyneestä Tarina tukee lasta -teoksesta (Duodecim). Kirjan ovat toimittaneet Silja Mäki ja Annamari Typpö.

Tarinat lapsen tienviittoina esittelee kirjallisuusterapeuttisia menetelmiä, jotka toimivat opetuksen tukena ja auttavat lapsia ja nuoria työstämään oppimista estäviä tunteita ja jännitteitä.

Muiden luovien terapioiden tavoin kirjallisuusterapia tarjoaa oppilaille lempeitä oppimisen kanavia ja oivaltamisen iloa. Lasten ja nuorten kirjallisuusterapia pitää sisällään monenlaista lukemista ja kirjoittamista sadutuksesta sarjakuviin. Keskeistä on myös vuorovaikutus opettajan tai ohjaajan ja ryhmän muiden jäsenten kanssa.

Kirjan ensimmäisessä osassa esitellään lyhyesti kirjallisuusterapian teoriaa. Tämän jälkeen luodaan katsaus satujen ja myyttien historiaan sekä tarkastellaan ihmisen tarvetta tuntea juurensa. Toisessa osassa esitellään tarinoiden ja kirjallisuusterapeuttisten menetelmien käyttöä päiväkodissa ja alakoulussa. Kolmas osa avaa näkökulmia kirjallisuusterapeuttisten menetelmien käyttöön yläkoulussa, lukiossa, toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa sekä opettajankoulutuksessa.

Kirja on suunnattu opettajille ja koulun muulle henkilökunnalle, päiväkotien työntekijöille, erilaisten ryhmien ohjaajille ja terapeuteille. Myös vanhemmat saavat kirjasta ideoita kasvatustehtäväänsä. Teoksen kirjoittajat ovat kirjallisuusterapian ja koulumaailman asiantuntijoita.

Kirja ilmestyy 31.5.2024.