Kirjallisuusterapia

KOKEMUKSIA MIELISAIRAALASTA – uutuuskirja mielisairaalan potilaiden, läheisten ja hoitohenkilökunnan muistoista

 

Kirjan ovat toimittaneet Saara Jäntti, Kirsi Heimonen, Sari Kuuva, Karoliina Maanmieli ja Anu Rissanen. Sen on julkaissut SKS:n tiedekustantamo.

Kokemuksia mielisairaalasta avaa tuoreen näkymän mielisairaaloiden arkeen, historiaan ja vaikutuksiin. Ainutlaatuiseen muistitietoaineistoon perustuva tutkimus tuo esiin, millaisia muistijälkiä mielisairaalat ovat jättäneet potilaisiin, läheisiin, henkilökuntaan ja henkilökunnan lapsiin.

Suomessa psykiatrinen hoito on ollut pitkään hyvin laitoskeskeistä, ja mielisairaalat ovat kuuluneet monin tavoin suomalaisten elämään. Millaisia tunteita ja ruumiillisia muistoja liittyy sairaalassa vietettyyn aikaan? Millaisena 1930-luvun potilas koki mielisairaalan, ja miten potilaat kertovat sairaalassa kohtaamastaan pakosta ja väkivallasta? Millainen sairaalakokemus on jättänyt hyvät ja lämpimät muistot? Millaista ruumiillisuutta mielisairaala on tuottanut?

Monitieteinen teos Kokemuksia mielisairaalasta valottaa mielisairaaloiden merkitystä ja historiaa 1930-luvulta nykypäivään historian, kulttuurisen mielenterveystutkimuksen ja taiteellisen tutkimuksen keinoin. Kirjassa tarkastellaan ainutlaatuiseen muistitietoaineistoon pohjautuen, millaisia muistoja ja kokemuksia hoito, sairaudet ja sairaalatilat ovat jättäneet potilaiden, omaisten sekä henkilökunnan ja heidän sairaala-alueilla kasvaneiden lastensa elämään.

Teos tarjoaa tuoreita näkemyksiä psykiatrisen hoidon kehityksestä, ongelmakohdista ja hyvään hoitoon liittyvistä kokemuksista. Se kirkastaa mielenterveyskuntoutujien aseman ja asumisen kehitystä, ja antaa näin pohdittavaa siihen, miten menneet kokemukset ja laitoshoidon historia näkyvät psykiatrista hoitoa koskevassa nykykeskustelussa.

Teos on luettavissa myös avoimesti oa.finlit.fi -sivustolla osoitteessa https://doi.org/10.21435/skst.1483 

Kirjan toimittajat ovat taiteellisen tutkimuksen, historian, kulttuurisen mielenterveyden ja taiteen tutkijoita.

Toimittajien yhteystiedot:
Saara Jäntti, [email protected]
Kirsi Heimonen, [email protected]