Kirjallisuusterapia

KAKSI UUTTA kirjallisuusterapia-aiheista kirjaa julkaistu

 

Mäki, Silja & Linnainmaa, Terhikki (toim.) (2022). Omia sanoja etsimässä. Johdatus vuorovaikutteiseen kirjallisuusterapiaan. Helsinki: Basam Books. 

Juhani Ihanus (toim.) (2022). Terapeuttinen kirjoittaminen. Helsinki: Basam Books. 

 

Mäki, Silja & Linnainmaa, Terhikki (toim.) (2022). Omia sanoja etsimässä. Johdatus vuorovaikutteiseen kirjallisuusterapiaan. Helsinki: Basam Books.

Kirja on uudistettu laitos Kustannus Oy Duodecimin nimellä Hoitavat sanat. Opas kirjallisuusterapiaan (pokkariversiona Hoivasanat) -kirjasta. Osassa artikkeleita on nyt mukana toinen kirjoittaja. Viimeisenä on kirjallisuusterapeuttisen aineiston valintaan keskittyvä luku, joka on aiemmin julkaistu Juhani Ihanuksen toimittamassa kirjassa Koskettavat tarinat (BTJ Kirjastopalvelu). Kaikkia lukuja on hieman uudistettu ja niihin on lisätty tuoreita viitteitä sekä kirjoja kirjallisuuslistoihin.

Kirjallisuusterapiassa lukeminen ja kirjoittaminen toimivat terapeuttisina ja kasvua edistävinä välineinä sekä luovuuden lähteinä. Niiden avulla on mahdollista löytää voimavaroja arkeen ja keinoja ihmisten välisen vuorovaikutuksen ja vaikeidenkin elämänkokemusten tarkasteluun.

Kirja esittelee kirjallisuusterapiaa yleisesti ja menetelmän käyttömahdollisuuksia eri-ikäisten kanssa mm. traumatyöskentelyssä. Mukana ovat myös unimaailman mahdollisuudet ja päiväkirjatyöskentely sekä kirjallisuusterapeuttisen aineiston valinnan kysymykset. Kirja on suunnattu sekä kaikille kirjallisuusterapiasta kiinnostuneille että kirjallisuusterapiaryhmien ohjaajille, kirjallisuusterapeuteille ja terveys-, opetus-, sosiaali- ja kirjastoalojen ammattilaisille.

https://basambooks.fi/tuote/silja_maki/omia_sanoja_etsimassa_johdatus_vuorovaikutteiseen_kirjallisuusterapiaan/9789523793224

Juhani Ihanus (toim.) (2022). Terapeuttinen kirjoittaminen. Helsinki: Basam Books. 

Teos on Kustannus Oy Duodecimin Sanat että hoitaisimme -kirjan kokonaan uudistettu laitos, jossa osa aiemmista artikkeleista on jätetty pois ja osa muokattu uudelleen. Teoksessa on myös seitsemän aiemmin julkaisematonta artikkelia muun muassa luontokirjoittamisesta, verkkokirjoittamisesta, meditatiivisesta kirjoittamisesta, traumakirjoittamisesta sekä sairausnarratiiveista.

Kirjoittamalla voidaan luodata kieltä ja mieltä, jakaa kokemuksia ja merkityksiä ja nauttia eri näkökulmien kirjosta. Tunteiden, ajatusten, muistojen ja kuvitelmien kirjaaminen voi avata jumittuneita tilanteita ja virittää voimavaroja luoviin dialogeihin ja muutoksiin.

Kirjoittamisen hoitavat, kuntouttavat sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävät vaikutukset ovat keskeisiä kirjallisuusterapiassa, jonka taustoja, menetelmiä ja sovelluksia tässä kirjassa esitellään ja arvioidaan. Artikkeleissa alan asiantuntijat selvittävät kirjoittamisen monia terapeuttisia ulottuvuuksia – stressistä, traumoista ja menetyksistä mutta myös unista, unelmista ja toiveista kirjoittaminen, päiväkirja-, elämänkaari- ja luontokirjoittaminen sekä meditatiivinen kirjoittaminen otetaan teoksessa erityistarkasteluun.

Teos sopii terapeuttisen kirjoittamisen käytön perustaksi terveys-, sosiaali-, opetus-, kasvatus- ja kulttuurialoilla ja laajemmin itsen kehittämisen tueksi.

https://basambooks.fi/tuote/juhani_ihanus/terapeuttinen_kirjoittaminen/9789523793279