Kirjallisuusterapia

ESITTELYSSÄ Marjatta Mäkinen: Harjoituksia logoterapian hengessä maalaten, kirjoittaen ja keskustellen

Marjatta Mäkinen: Harjoituksia logoterapian hengessä maalaten, kirjoittaen ja keskustellen. Suunnittelu ja toteutus: Marjatta Mäkinen. Kuvat: Johanna Davis. 2020.

Anna valosi loistaa

Teksti: Sirpa-Maija Harjunkoski
Kuva: Marjatta Mäkinen

Logoterapeutti Marjatta Mäkinen on suunnitellut ja toteuttanut 12 kortin sarjan. Hän on valinnut erilaisia harjoituksia, joita hänen maalausryhmiinsä osallistuvat ovat vuosien aikana tehneet. Keskiössä on Helsingissä kokoontuva Viikin taidepiiri, joka on kokoontunut joka viikko peräti 11 vuoden ajan. Aihealueita on yhtä paljon kuin kortteja eli 12. Pääpaino on logoterapian perusajatuksissa, jotka Mäkinen esittelee tiivistetysti aihealueiden yhteydessä.

Luontoaiheiset, A5-kokoiset kortit on pakattu houkuttelevasti pahvikoteloon. Valokuvaaja Johanna Davis on kuvannut herkästi Viikin luontoa. Hän osallistui myös itse Viikin maalausryhmään. Siellä maalattiin logoart-harjoituksia, logoterapeuttisia omaelämäntarinoita sekä vastauksia logoterapeuttisiin kysymyksiin. Muitakin asioita käsiteltiin. Keskittyminen, läsnäolon henki ja nauru olivat tärkeitä. Tässä ilmapiirissä kortit syntyivät.

Logoterapian on kehittänyt Wienin yliopiston professori, neurologi ja psykiatri Viktor E. Frankl (1905–1997).

Korttien aihealueita ovat ihmiselämän keskeiset kysymykset, kuten henkiset voimavarat, anteeksianto, syyllisyys, turvallisuus ja luopuminen. Jokaisessa kortissa on useita maalausharjoituksia. Myös kirjoittamiseen ja pohdintaan soveltuvia kysymyksiä on runsaasti.

Korona-aikana itsehoidon merkitys on kasvanut. Olen valinnut aamuisin Mäkisen pakasta kortin ja maalannut sieltä yhden harjoituksen. Kyvyt, taidot ja arvostukset -kortilta valitsin aiheen: Mitä annan muille kyvyilläni ja taidoillani? Ihmeen hyvältä tuntui antaa valonsa loistaa. Maalaamisen jälkeen kirjoitin aiheesta: Mikä on hyvin nyt? Joskus olen peittänyt korttien aihealueet näkyvistä ja käyttänyt pelkkiä kuvia työskentelyn käynnistämisessä.

Franklin mukaan ihmisen olemassaolon tärkein asia on ylittää itsensä joko toisen ihmisen tai jonkin tehtävän vuoksi. Kun ihminen suuntaa katseensa muihin ihmisiin, hän kasvaa ja kypsyy henkisesti. Kun tekee pieniä, hyviä tekoja toisten hyväksi, oma elämänlaatu paranee. Näillä korteilla on mahdollista syventää monenlaista ihmissuhdetyötä. Sopivasti painottaen kortit voivat rikastuttaa myös kirjallisuusterapeuttista toimintaa.

Sirpa-Maija Harjunkoski on äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori, taideterapeutti ja kirjallisuusterapeutti.