Kirjallisuusterapia

LUKIJAKYSELYN TULOKSET: Kirjallisuusterapia-lehti tarjoaa uusia virikkeitä ja ajatuksia elämästä ja kirjallisuusterapiasta

 

Teksti: Annamari Typpö

 

Kirjallisuusterapia-lehti on lukijoilleen tärkeä. Se on onnistunut välittämään tietoa kirjallisuusterapiasta monipuolisesti, laadukkaasti ja mielenkiintoisesti. Valtaosa lukijoista haluaa edelleen lehden painettuna.

Tämä kävi ilmi, kun Kirjallisuusterapia-lehti pyysi lukijoiltaan palautetta lehdestä loppuvuodesta 2020. Tavoitteena oli selvittää, millaisia näkemyksiä lukijoilla on lehden merkityksestä, kiinnostavuudesta ja asiantuntevuudesta. 

Kyselyn mukaan Kirjallisuusterapia-lehti on onnistunut välittämään lukijoille tärkeää tietoa kirjallisuusterapian alalta. Vastaajista 81,3 prosenttia antoi sisällölle arvosanaksi 4 tai 5 (asteikolla 1–5, jossa 1 = heikko ja 5 = erinomainen).

Sisällöistä lukijoita kiinnostavat etenkin asia-artikkelit (87,5 % vastaajista), harjoitukset (79,2 % vastaajista) ja kokemukset kirjallisuusterapeuttisesta työskentelystä (79,2 % vastaajista).

Luotettava tieto on tärkeää

Lukijat lukevat lehteä pysyäkseen ajan tasalla kirjallisuusterapian uusista tuulista (83,3 % vastaajista), saadakseen luotettavaa tietoa (72,9 % vastaajista) ja saadakseen ideoita ohjaamiseen (62,5 % vastaajista). 

Teematoiveet vaihtelivat runsaasti. Moni toivoi esimerkiksi juttuja kirjallisuusterapeuttisesta työskentelystä eri asiakas-, ikä- ja ihmisryhmien kanssa. Myös ohjaajuutta käsitteleviä juttuja sekä runoja ja satuja toivottiin paljon.

Lisää juttuja toivottiin lapsista ja nuorista, maahanmuuttajista, tavallisista ihmisistä, somaattisesta puolesta, sarjakuvista, huumorista ja taiteesta sekä ulkomailla tehtävästä kirjallisuusterapiatyöstä. Osa toivoi lehteen enemmän teoreettista, osa nykyistä kevyempää lähestymistapaa. Sisältötoiveita pyritään toteuttamaan vähitellen.

Lehtiuudistus sai kiitosta

Kirjallisuusterapia-lehden viimevuotinen uudistus sai lukijoilta positiivisen arvion. Vastaajista 68,8 prosenttia antoi lehden ulkoasulle arvosanan 4 tai 5.

Ehdotus lehden julkaisemisesta osittain tai kokonaan digilehtenä sai kannatusta 32,6 prosentilta vastaajista. Enemmistö vastaajista, 54,3 prosenttia, ei kannattanut ehdotusta. Digilehteä ei näin ollen suunnitella toteutettavaksi ainakaan lähiaikoina.

Kysely tehtiin marras-joulukuussa 2020. Vastauksia saatiin yhteensä 51 kappaletta. Vastausprosentti oli 24,5.