Kirjallisuusterapia

SUOMEN Kirjallisuusterapiayhdistys ry on mukana kansainvälisessä HEROINES-kehittämishankkeessa

 

HEROINES on marraskuussa 2019 alkanut, 2 vuotta kestävä kansainvälinen Erasmus + -hanke. Siinä on Suomen lisäksi mukana neljä muuta Euroopan maata ja organisaatiota: Espanja (Intras), Iso-Britannia (Metanoia), Slovenia (Ozara) ja Kreikka (EKP&PSY). Projektin aloituskokous pidettiin joulukuussa Espanjan Valladolidissa. Suomesta tapaamiseen osallistuivat kirjallisuusterapiaohjaajat Karoliina Maanmieli ja Katri Kluukeri.

Hankkeen kohderyhmänä ovat mielenterveyden haasteita tai lähisuhdeväkivaltaa kokeneet naiset. Ajatus kehittämisprojektista syntyi espanjalaisen sosiaalialan järjestön, Intraksen piirissä. Järjestössä oli havahduttu huomaamaan, että haja-asutusalueiden mielenterveysongelmista kärsivien naisten taustalta löytyy 75% tapauksista perhe- tai parisuhdeväkivallan kokemuksia. Järjestö oli tutustunut tutkimuksiin, joiden mukaan kirjallisuusterapia voisi olla potentiaalinen keino parantaa näiden naisten selvitymistä ja voimaantumista. Siksi järjestön edustajat ottivat yhteyttä yhdistykseemme yhteisen hankkeen suunnittelun merkeissä.

Heroines-hankkeen tavoitteena on luoda mielenterveystyön ammattilaisten käyttöön kurssimuotoinen terapeuttiseen kirjoittamiseen ja roolimalleihin perustuva, 32 istuntoa sisältävä kurssi, joka julkaistaan verkossa. Kirjallisuusterapeuttisen kurssin aikana kohderyhmään kuuluville osallistujille esitellään vahvojen ja rohkeiden, vaikeista elämänkokemuksista selvinneiden naisten elämäntarinoita, keskustellaan niistä sekä tehdään kirjallisuusterapiaharjoituksia. Menetelmän kehittämisestä vastaavat Suomen kirjallisuusterapiayhdistys sekä Iso-Britanniassa toimiva Metanoia. Muilla sosiaali- ja terveysalalla toimivilla osallistujaorganisaatioilla ei ole aiempaa kokemusta kirjallisuusterapiasta, vaan koulutamme heidät menetelmän käyttöön. Olemme parhaillaan rakentamassa kurssimateriaalia, jonka toimivuutta testataan ensi lukuvuonna pilottiryhmissä kaikissa osallistujamaissa. Ennen pilottikurssin alkua koulutamme kesän aikana sen ohjaajat sekä käännämme kurssimateriaalin osallistujamaiden kielille. Ensi lukuvuoden aikana keräämme pilottikurssin osallistujien elämäntarinoita sekä ryhmässä kirjoitettuja tekstejä New Heroines -antologiaksi sekä materiaaliksi kussakin osallistujamaassa järjestettävään taidenäyttelyyn, jonka järjestämisestä vastaavat paikalliset taiteilijat.

Koronapandemia on aiheuttanut haasteita kesäkurssimme järjestämiselle, ja olemme päätyneet siirtämään alunperin Helsingissä pidettäväksi aiotun koulutuksen verkkoon. Toivottavasti pääsemme kuitenkin syksyllä aloittamaan pilottikurssimme suunnitelmien mukaan. Seuraava projektikokouksemme järjestetään Sloveniassa helmikuussa 2021, ja siellä vertailemme pilottikurssin ohjaamisesta saatuja kokemuksia sekä keskustelemme verkkomateriaalin ja taidenäyttelyiden kehittämisestä.

On ollut ilo olla mukana kansainvälisessä kehittäjätiimissä sekä vaihtaa ajatuksia ja kokemuksia kirjallisuusterapian toteuttamisesta Iso-Britannian ja Suomen välillä. Olemme jo saaneet Metanoialta paljon uusia ideoita kirjallisuusterapiakoulutuksiin ja -harjoituksiin. Haaveenani olisi jatkaa kirjallisuusterapian kehittämistä eri Euroopan maissa ja rakentaa alalle enemmän kansainvälistä yhteistyötä.

– Karoliina Maanmieli

Lisätiedot hankkeesta:
https://www.heroines-project.eu/
karoliina.kahmi(at)gmail.com