Kirjallisuusterapia

FM, VTM Anna Ovaska väittelee pe 28.2.2020 otsikolla ”Fictions of Madness. Shattering Minds and Worlds in Modernist Finnish Literature”

FM, VTM Anna Ovaska väittelee perjantaina 28.2.2020 kello 12 Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa otsikolla ”Fictions of Madness. Shattering Minds and Worlds in Modernist Finnish Literature”. Väitöstilaisuus järjestetään Athenassa, sali 107, Siltavuorenpenger 3 A.

Väitöskirja osoittaa, miten mielen särkymistä kuvaavat modernistiset teokset korostavat sairauden kokemuksen ruumiillisuutta sekä kietoutumista ympäristöön ja kulttuurisiin normeihin ja kertomuksiin. Samalla ne muovaavat lukijoiden henkilökohtaisia, kulttuurisia ja lääketieteellisiä käsityksiä mielestä sekä terveyden ja sairauden rajoista. Tutkimuksessa tarkastellaan suomalaista 1900-luvun kirjallisuutta, erityisesti teoksia, jotka kuvaavat psyykkistä sairastumista yksilön näkökulmasta.

Vastaväittäjänä on professori Mary E. Wood (University of Oregon), ja kustoksena on professori Hanna Korsberg. Väitös on englanninkielinen.

Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja tulee luettavaksi E-thesis-palveluun 18.2. mennessä: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-5743-0

Lisätietoa väittelijältä: anna.ovaska(at)helsinki.fi / +358405695052