Kirjallisuusterapia

KOULUTUKSET: Kirjallisuusterapia henkilökohtaisen ja oman ammatillisen kasvun menetelmänä (15 op)

Kesällä ja syksyllä alkaa useita Kirjallisuusterapia henkilökohtaisen ja oman ammatillisen kasvun menetelmänä -koulutuksia. Koulutus on ensimmäinen osa kolmivaiheista koulutuspolkua ja laajuudeltaan 15 op. Koulutukseen voivat hakeutua kirjoittamisesta ja lukemisesta kiinnostuneet, eikä se edellytä aiempia tietoja kirjallisuusterapiasta. Koulutuksesta saa teoreettista ja kokemuksellista tietoa kirjallisuusterapeuttisten menetelmien käytöstä ja niiden vaikuttavuudesta.


KT1 Kirjallisuusterapia henkilökohtaisen ja oman ammatillisen kasvun menetelmänä (15 op), Kymenlaakson kesäyliopisto 6.6.2022 – 20.8.2022 (verkkokoulutus). 
Lisätiedot.

KT1 Kirjallisuusterapia henkilökohtaisen ja oman ammatillisen kasvun menetelmänä (15 op), Helsingin kesäyliopisto 19.8.2022 – 10.12.2022. 
Lisätiedot.

KT1 Kirjallisuusterapia henkilökohtaisen ja oman ammatillisen kasvun menetelmänä (15 op), Riveria kesäyliopisto Joensuu 26.8.2022-14.1.2023 (opetus pe-la, lähi- ja etäpäiviä). Lisätiedot.

KT1 Kirjallisuusterapia henkilökohtaisen ja oman ammatillisen kasvun menetelmänä (15 op), Hämeen kesäyliopisto 02.09. – 03.12.2022. Lisätiedot.

KT1 Kirjallisuusterapia henkilökohtaisen ja ammatillisen kasvun menetelmänä (15 op), Jyväskylän kesäyliopisto 23.9.2022 – 28.1.2023, lähitoteutus. Lisätiedot.