Kirjallisuusterapia

KIRJALLLISUUSTERAPIA ryhmä- ja yksilöohjauksessa, kirjallisuusterapiaohjaajakoulutus 35 op, alkaen 10/2021

Kirjallisuusterapiassa pyritään keskustelun, lukemisen ja kirjoittamisen avulla tukemaan ihmisen kasvua ja kehitystä. Kirjallisuusterapeuttiset menetelmät soveltuvat itsetuntemuksen ja henkilökohtaisen kasvun välineiksi, kasvatuksen ja koulutuksen erilaisiin ympäristöihin, sekä ammatillisen kasvun menetelmiksi työnohjauskäyttöön sekä erilaiseen asiakas- tai potilastyöhön, jossa työntekijän itsetuntemuksella on merkitystä.

Aika ja paikka: Lokakuu 2021–syyskuu 2022, Oulu

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Suomen Kirjallisuusterapiayhdistys ry:n kanssa.

Koulutus rakentuu kymmenestä lähiopetusjaksosta, joihin sisältyy luentoja ja niihin liittyviä harjoituksia, kirjallisuusterapiaryhmiin osallistumista ja niiden ohjausta sekä oman kasvun seurantakirjan kanssa työskentelyä.

Yhteisten lähiopetusjaksojen lisäksi koulutus sisältää erikseen sovittavan aikataulun mukaisesti sekä kurssimaksuun sisältyvää ryhmätyönohjausta että opiskelijoiden itsensä hankkimaa ja kustantamaa yksilötyönohjausta. Työnohjaus toteutetaan etäohjauksena.

Vastuukouluttajat:
Kirjallisuusterapiaohjaaja, kirjallisuuden dosentti, kirjailija Pirjo Suvilehto
Kirjallisuusterapiaohjaaja, FM, KM kasvatuspsykologia, kognitiivinen lyhytterapeutti koulutettava Johanna Pylkkänen

Lisätietoja: Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto