Kirjallisuusterapia

Kirjallisuusterapiaohjaaja 35 op, 2021 Helsingissä

Koulutus on Suomen Kirjallisuusterapiayhdistys ry:n koulutuspolun osa 2. Koulutuksen osallistuminen edellyttää, että osa 1 (15 op) on suoritettu. 

Kirjallisuusterapia on kasvun ja hoitamisen työväline, jota käytetään muun muassa mielenterveyspalveluiden piirissä, vanhustenhuollossa, vankiloissa, päihdeongelmaisten keskuudessa, seurakunnissa, erityisopetuksessa, äidinkielen opetuksessa, aikuisoppilaitoksissa, työnohjauksessa sekä kirjastoissa. 

JÄRJESTÄJÄT
Koulutuksen järjestävät Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut HY+ ja Suomen Kirjallisuusterapiayhdistys ry.

AIKA JA PAIKKA
Koulutuksen lähiopetusjaksot toteutetaan Helsingissä 15.–16.1., 12.–13.2., 12.–13.3., 16.–17.4., 21.–22.5., 20.–21.8., 17.–18.9., 15.–16.10., 12.–13.11. ja 10.–11.12.2021. Tarkat kellonajat ja opetustilat täsmentyvät myöhemmin. 

KOHDERYHMÄ
Koulutus on suunnattu sosiaali- ja terveydenhuollossa, opetus-, kasvatus-, kirjasto- ja kulttuurialalla sekä seurakuntien ohjaus- ja neuvontatyössä toimiville.

KOULUTUKSEEN HAKEMINEN JA HINTA

3900 euroa + alv 24 %. Kurssimaksu suoritetaan neljässä yhtä suuressa erässä koulutuksen aikana.
Koulutukseen haetaan HY+:n verkkosivuilla osoitteessa hyplus.helsinki.fi/kirjallisuusterapia 1.11.2020 mennessä.
Hakijan tulee täyttää myös erillinen, taustatietoja koskeva lomake. Hakemusten perusteella hakijat kutsutaan valintahaastatteluun Helsinkiin. 

Hakijoiden toivotaan tutustuvan etukäteen teokseen: Hoivasanat. Opas kirjallisuusterapiaan (toim. Silja Mäki ja Terhikki Linnainmaa, Duodecim). 

Koulutukseen on hakumenettely ja valintahaastattelut, joten ilmoittautuminen ja paikan vastaanottaminen ovat sitovia.

Tiedustelut: sissel.korpisola(at)helsinki.fi

Lisätietoja esitteessä: ESITE Kirjallisuusterapiaohjaajakoulutus 2021