KIRJALLISUUSTERAPEUTTIKOULUTUS, 40 op, Helsingissä alkaen 3/2020

 HY+:n järjestämä kirjallisuusterapian koulutuspolun 3. osa on ammatillista jatkokoulutusta kirjallisuusterapiaohjaajille. Koulutus muodostuu kirjallisuusterapian eri sisältöalueista, omasta ohjausharjoittelusta sekä työnohjauksesta.

Koulutuksessa syvennetään ymmärrystä kirjallisuusterapian teorioista, tutkimustiedosta ja vuorovaikutuksellisista prosesseista. Se antaa valmiudet hyödyntää kirjallisuusterapian menetelmiä omassa ammatissa. Koulutus on Suomen kirjallisuusterapiayhdistys ry:n hyväksymää koulutusta ja toteutetaan yhteistyössä yhdistyksen kanssa.

Kohderyhmä: Sosiaali- ja terveydenhuollon, opetus-, kasvatus-, ja kirjastoalan sekä seurakuntien ohjaus- ja neuvontatyössä toimivat henkilöt.

Lue lisää esitteestä: ESITE Kirjallisuusterapeuttikoulutus 2020-2021

Linkki HY+:n sivulle: Kirjallisuusterapeuttikoulutus 40 op