Kirjallisuusterapian alku on Suomessa ollut laitoskirjastojen ja hoitoalan yhteistyötä.

Jo 1970-luvulla toimi kirjallisuusterapiaryhmiä

Jo 1970-luvulla Suomessa toimi kirjallisuusterapiaryhmiä. Muun muassa Nikkilän sairaalassa toimi tuolloin kirjallisuusterapiaryhmä, jota ohjasi kirjastonhoitaja Leena Linnovaara hoitohenkilökunnan avustamana.

Professori Kalle Achtén aloitteesta Lapinlahden sairaalaan perustettiin runoryhmä vuonna 1978.

Suomen Kirjallisuusterapiayhdistys perustettiin 1981

Suomen Kirjallisuusterapiayhdistyksen perustava kokous pidettiin 23.3.1981. Perustajajäseniä olivat psykologi Juhani Ihanus, psykologi Heli Mertanen ja kirjastonhoitaja Leena Sippola.

Virallisesti yhdistys perustettiin 13.5.1981 Leena Sippolan kotona, paikalla oli kymmenkunta henkeä. Juhani Ihanus valittiin ensimmäiseksi puheenjohtajaksi.

Perustamiskokouksen jälkeen yhdistys alkoi järjestää opintopiirejä mielenterveystoimiston tiloissa Helsingin Museokadulla psykiatri Kalevi Seppälän myötävaikutuksella.

Niissä pidettiin yleensä alustus, jonka pohjalta keskusteltiin. Alustuksien aiheet otettiin usein alan anglosaksisista artikkeleista. Myöhemmin opintopiiritoiminta siirtyi Helsingin kaupunginkirjastoon Richardinkadulle.

Yhdistyksen puheenjohtajina ovat toimineet Juhani Ihanuksen jälkeen erikoissairaanhoitaja Liisa Salakka, psykiatri Kalevi Seppälä, ja FM, kirjallisuusterapiaohjaaja Seija Viitaniemi.

Hänen jälkeensä puheenjohtajana toimi FM Riitta Papunen ja kuuden vuoden ajan erityisopettaja, äidinkielenopettaja Silja Mäki. Nykyinen puheenjohtaja on psykoterapeutti Jaana Huldén.

Hallituksen jäsenet 2017

Jaana Huldén, pj.
Silja Mäki, vpj.

Jäsenet:

Sirpamaija Harjunkoski
Juhani Ihanus
Virpi Korhonen
Karoliina Maanmieli

Varajäsenet:

Jenni Hurmerinta
Tuuli Jokivartio
Päivi Kosonen
Marjukka Peltola

Toimihenkilöt:

Kirjanpitäjä: Tiina Ali-Sisto
Pöytäkirjasihteeri: Virpi Korhonen
Jäsenasiasihteeri, taloudenhoitaja: Kirsi Marttinen
Verkkosivujen päivittäjä: Elisa Auvinen
Facebook-sivujen päivittäjä: Anna Rikala
Toiminnantarkastaja: Reijo Toivonen
Varatoiminnantarkastaja: Piia Laine