Lasten ja nuorten kirjallisuusterapia 2018 – menetelmiä kasvun, hoidon ja opetuksen tukemiseksi (ks. esite tai sähköinen esite)

19.1.2018–21.4.2018, 4 x 2 päivän lähijaksoa

Kirjallisuusterapia on luovien terapioiden muoto, joka toimii hyvin kasvun ja opetuksen apuvälineenä. Kirjallisuusterapiaa käytetään mm. lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden ja lastensuojelun piirissä sekä opetuksen tukena etenkin äidinkielenopetuksessa ja erityisopetuksessa. Se sopii menetelmäksi myös ohjaajille.

Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää osallistujat kirjallisuusterapian teorioihin, perusteisiin ja menetelmiin yleisesti. Keskiössä on kirjallisuusterapian käyttö lasten ja nuorten ohjaamisessa, ja tavoitteena on tarjota osallistujalle ja hänen työtehtäviinsä parhaiten sopivia valmiuksia menetelmän käyttämiseen omalla ammattialueellaan.

Koulutuksen toteuttavat Suomen Kirjallisuusterapiayhdistys ry ja Helsingin yliopiston HY+.

Lisätietoja: http://kauppa.hyplus.helsinki.fi/Lasten-ja-nuorten-kirjallisuusterapiakoulutus.


Introduction to therapeutic and reflective writing – 8-week online course

“The best course I have ever done. Prepare to be stimulated, surprised, blind-sided – and supported.”

  • Discover the therapeutic benefits of creative writing for your own personal and professional development.
  • Experience journal writing, biblio-poetry therapy, life writing, reflective writing and the power of metaphor.
  • Learn techniques to use with clients and groups in health, social care, counselling, psychotherapy, education, coaching and business.

Led by experienced practitioners Victoria Field and Anne Taylor.
Start dates – January, April, September.

www.profwritingacademy.com / info@profwritingacademy.com


Running writing groups – 6-week online course

Discover how to design, launch and facilitate your own writing group. This course will furnish writers, academics and counsellors with the skills and confidence to run writing workshops.

“Taking part in this course has been a wonderful, profound experience. There is something about the online environment which has been very liberating. Removing the possibility of face-to-face embarrasment or reticence has freed me to be more open and take more risks with what I share.”

Led by experienced practitioners Victoria Field and Anne Taylor.
Start dates – January, May, September.

www.profwritingacademy.com / info@profwritingacademy.com


Kirjallisuusterapia henkilökohtaisen ja ammatillisen kasvun menetelmänä 2018, 15 op. (ks. esite)

Kirjallisuusterapiassa pyritään keskustelun, lukemisen ja kirjoittamisen avulla tukemaan ihmisen kasvua ja kehitystä. Kirjallisuusterapeuttiset menetelmät soveltuvat itsetuntemuksen ja henkilökohtaisen kasvun välineeksi, samoin kuin ammatillisen kasvun menetelmäksi työnohjauskäyttöön sekä erilaiseen asiakas- tai potilastyöhön, jossa työntekijän itsetuntemuksella on merkitystä. Kirjallisuusterapiaa käytetään ammatillisesti mm. mielenterveystyössä, vanhustenhuollossa, vankila- ja päihdetyössä, seurakunnissa, erityisopetuksessa, äidinkielen opetuksessa sekä kirjastojen ja aikuisoppilaitosten harrastuspiireissä.

Kohderyhmä: Koulutus on avointa kaikille kirjoittamisesta ja lukemisesta kiinnostuneille ja se toimii hyvin myös ammatillisena menetelmäkoulutuksena esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon, opetus-, kasvatus-, kirjallisuus- ja kirjastoalan sekä seurakuntien ohjaus- ja neuvontatyössä toimiville henkilöille.

Ajankohta: Koulutus rakentuu viidestä lähiopetusjaksosta, jotka toteutetaan Tampereella
perjantaisin klo 10–17 ja lauantaisin klo 9–16. Katso jaksokuvaukset esitteestä.

Koulutuksen hinta on 1700 €. Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan 200 € varausmaksu. Loput
opintomaksusta laskutetaan kahdessa (á 750 €) tasasuuruisessa erässä helmikuussa ja huhtikuussa 2018.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset osoitteessa: www.tampereenkesayliopisto.fi. Kerro ilmoittautumisen yhteydessä lyhyesti itsestäsi ja miksi haluat opiskella kirjallisuusterapiaa.

Kouluttajina toimivat kirjallisuusterapiaan, kasvu- ja ryhmätyöskentelyyn perehtyneet asiantuntijat: FT, dosentti, kirjallisuusterapeutti Päivi Kosonen, koulutuksen johtaja
Lehtori, taideterapeutti, kirjallisuusterapeutti Sirpa-Maija Harjunkoski
Psykoterapeutti, kirjallisuusterapeutti Jaana Huldén
Kirjailija, kirjallisuusterapiaohjaaja Heli Hulmi
FM, psykoterapeutti, kirjallisuusterapeutti Silja Mäki

Koulutuksen toteuttavat Tampereen kesäyliopisto ja Suomen Kirjallisuusterapiayhdistys ry.


Kirjallisuusterapian perusteet syyskuu 2018 – kesäkuu 2019 (ks. esite tai sähköinen esite)

Kirjallisuusterapian perusteet -koulutuksen tavoitteena on perehdyttää kirjallisuusterapian teorioihin, perusteisiin ja menetelmiin sekä antaa valmiuksia käyttää niitä omalla ammattialueella. Koulutus on yliopistollista täydennyskoulutusta, jonka suorittamisen jälkeen osallistuja voi halutessaan käyttää nimikettä kirjallisuusterapiaohjaaja. Nimike ei ole Valviran nimikesuojattu ammattinimike.

Koulutuksen toteuttavat Suomen Kirjallisuusterapiayhdistys ry ja Helsingin yliopiston HY+.

Lisätietoja: http://kauppa.hyplus.helsinki.fi/Kirjallisuusterapian-perusteet

Aikaisemmat Kirjallisuusterapian perusteet -koulutukset:

  • v. 1989-1991 Helsingin yliopiston Lahden koulutus- ja tutkimuskeskus Palmenia
  • v. 1996 Oulun yliopiston täydennyskoulutuskeskus
  • v. 2000-2001 Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskus
  • v. 2006-2015 Helsingin yliopiston Lahden koulutus- ja tutkimuskeskus Palmenia. (Koulutusten kesto yksi vuosi.)

Lisätietoja:

Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämispalvelut HY+,

Minna-Maija Salomaa, p. 050 3880684, minna-maija.salomaa@helsinki.fi


Kirjallisuusterapia kevät – syksy 2018 (verkkosivulle)

Koulutus järjestetään Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipisteessä, ja sen kesto on tammikuusta 2018 joulukuuhun 2018. Järjestäjinä ovat Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto yhdessä Suomen Kirjallisuusterapiayhdistyksen kanssa.

Koulutus on tarkoitettu terveydenhuollon, kasvatusalan, psykologian, erityiskasvatuksen tai kirjastotieteen opintoja suorittaneille, kansalais- ja kansanopistojen kirjallisuus- ja kirjoittajapiirien vetäjille sekä eri laitoksissa terapiatyötä tekeville tai siitä kiinnostuneille (esim. psykiatriset sairaalat, vankilat, vanhusten hoitolaitokset, lastentarhat, kirjastot, seurakunnat, oppilaitokset, erityiskasvatus- ja vammaishuollon laitokset). Kesäyliopiston järjestämä Kirjallisuusterapia 25 op -kokonaisuus on ammattillista täydennyskoulutusta.

Kouluttajia on useita, vastuukouluttajana kirjallisuusterapiaohjaaja Marja-Riitta Vainikkala.

Kirjallisuusterapia pyrkii kirjallisuuden ja kirjoittamisen avulla tukemaan yksilön henkistä kasvua ja kehitystä itsetuntemusta laajentamalla. Se tarjoaa keinoja elämän haasteellisten asioiden käsittelyyn.

Koulutus rakentuu seitsemästä jaksosta, joihin kaikkiin sisältyy sekä lähiopetusta että itsenäistä työskentelyä.

Hinta 1800 €, laskutus neljässä erässä (tammi-, maalis-, touko- ja heinäkuussa 2018).

Ilmoittautuminen 10.12. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan.

Katso tarkemmat ja päivittyvät tiedot koulutuksesta täältä.