Lasten ja nuorten kirjallisuusterapia 2018 – menetelmiä kasvun, hoidon ja opetuksen tukemiseksi (ks. esite tai sähköinen esite)

19.1.2018–21.4.2018, 4 x 2 päivän lähijaksoa

Kirjallisuusterapia on luovien terapioiden muoto, joka toimii hyvin kasvun ja opetuksen apuvälineenä. Kirjallisuusterapiaa käytetään mm. lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden ja lastensuojelun piirissä sekä opetuksen tukena etenkin äidinkielenopetuksessa ja erityisopetuksessa. Se sopii menetelmäksi myös ohjaajille.

Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää osallistujat kirjallisuusterapian teorioihin, perusteisiin ja menetelmiin yleisesti. Keskiössä on kirjallisuusterapian käyttö lasten ja nuorten ohjaamisessa, ja tavoitteena on tarjota osallistujalle ja hänen työtehtäviinsä parhaiten sopivia valmiuksia menetelmän käyttämiseen omalla ammattialueellaan.

Koulutuksen toteuttavat Suomen Kirjallisuusterapiayhdistys ry ja Helsingin yliopiston HY+.

Lisätietoja: http://kauppa.hyplus.helsinki.fi/Lasten-ja-nuorten-kirjallisuusterapiakoulutus.

 


Kirjallisuusterapian perusteet syyskuu 2018 – kesäkuu 2019 (ks. esite tai sähköinen esite)

Kirjallisuusterapian perusteet -koulutuksen tavoitteena on perehdyttää kirjallisuusterapian teorioihin, perusteisiin ja menetelmiin sekä antaa valmiuksia käyttää niitä omalla ammattialueella. Koulutus on yliopistollista täydennyskoulutusta, jonka suorittamisen jälkeen osallistuja voi halutessaan käyttää nimikettä kirjallisuusterapiaohjaaja. Nimike ei ole Valviran nimikesuojattu ammattinimike.

Koulutuksen toteuttavat Suomen Kirjallisuusterapiayhdistys ry ja Helsingin yliopiston HY+.

Lisätietoja: http://kauppa.hyplus.helsinki.fi/Kirjallisuusterapian-perusteet

Aikaisemmat Kirjallisuusterapian perusteet -koulutukset:

  • v. 1989-1991 Helsingin yliopiston Lahden koulutus- ja tutkimuskeskus Palmenia
  • v. 1996 Oulun yliopiston täydennyskoulutuskeskus
  • v. 2000-2001 Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskus
  • v. 2006-2015 Helsingin yliopiston Lahden koulutus- ja tutkimuskeskus Palmenia. (Koulutusten kesto yksi vuosi.)

Lisätietoja:

Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämispalvelut HY+,

Minna-Maija Salomaa, p. 050 3880684, minna-maija.salomaa@helsinki.fi


Kirjallisuusterapia kevät – syksy 2018 (verkkosivulle)

Koulutus järjestetään Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipisteessä, ja sen kesto on tammikuusta 2018 joulukuuhun 2018. Järjestäjinä ovat Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto yhdessä Suomen Kirjallisuusterapiayhdistyksen kanssa.

Koulutus on tarkoitettu terveydenhuollon, kasvatusalan, psykologian, erityiskasvatuksen tai kirjastotieteen opintoja suorittaneille, kansalais- ja kansanopistojen kirjallisuus- ja kirjoittajapiirien vetäjille sekä eri laitoksissa terapiatyötä tekeville tai siitä kiinnostuneille (esim. psykiatriset sairaalat, vankilat, vanhusten hoitolaitokset, lastentarhat, kirjastot, seurakunnat, oppilaitokset, erityiskasvatus- ja vammaishuollon laitokset). Kesäyliopiston järjestämä Kirjallisuusterapia 25 op -kokonaisuus on ammattillista täydennyskoulutusta.

Kouluttajia on useita, vastuukouluttajana kirjallisuusterapiaohjaaja Marja-Riitta Vainikkala.

Kirjallisuusterapia pyrkii kirjallisuuden ja kirjoittamisen avulla tukemaan yksilön henkistä kasvua ja kehitystä itsetuntemusta laajentamalla. Se tarjoaa keinoja elämän haasteellisten asioiden käsittelyyn.

Koulutus rakentuu seitsemästä jaksosta, joihin kaikkiin sisältyy sekä lähiopetusta että itsenäistä työskentelyä.

Hinta 1800 €, laskutus neljässä erässä (tammi-, maalis-, touko- ja heinäkuussa 2018).

Ilmoittautuminen 10.12. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan.

Katso tarkemmat ja päivittyvät tiedot koulutuksesta täältä.