Kirjallisuusterapian kenttä on laaja ja kirjava. Kun kirjallisuusterapia vuosikymmeniä sitten oli uutta, sitä harjoitettiin pääasiassa kliinisellä puolelle eli mielisairaaloissa ja psykiatrisissa hoitolaitoksissa sekä päihdeongelmaisten hoitoyksiköissä.

Nykyään kirjallisuusterapian käyttö on monimuotoista

Nykyään kirjallisuusterapian käyttö  on monimuotoista. Kirjallisuuden käyttöä ja keskustelua sekä luovaa kirjoittamista hyödynnetään kaikissa ikäryhmissä.

Kirjallisuusterapiaan osallistuvat lapset ja murrosikäiset nuoret kouluissa ja laitoksissa, aikuiset kasvu- ja tukiryhmissä sekä vanhukset vanhainkodeissa ja hoitolaitoksissa.

Ryhmiä, jotka voivat hyötyä kirjallisuusterapiasta:

  • kuntoutujat
  • erilaisista riippuvuusongelmista kärsivät
  • oppimisvaikeuksista kärsivät
  • vammautuneet
  • vangit
  • monet muut ryhmät.

Tietenkin kuka tahansa, joka haluaa oppia itsetuntemusta sekä oppia tiedostamaan tunteensa ja vaikuttimensa, voi hyötyä kirjallisuusterapiasta.