Kirjallisuusterapia eli sanataideterapia tarkoittaa terapeuttista vuorovaikutusprosessia, jossa hyödynnetään joko valmista kirjallista aineistoa tai itse tuotettua tekstiä.

Palaute on osa kirjallisuusterapiaa

Pelkkä lukeminen tai kirjoittaminen voi olla terapeuttista. Laajasti käsittäen päiväkirjankin kirjoittaminen voi olla terapiaa. Päiväkirjan kirjoittamisen prosessista puuttuu kuitenkin palaute, joka on osa kirjallisuus- ja sanataideterapiaa.

Perinteisessä kirjallisuusterapiatyössä käytetään hyväksi vuorovaikutussuhdetta. Yleensä kirjallisuusterapiaa harjoitetaan ohjaajan johdolla ryhmissä.

Virikkeenä voidaan käyttää kaikenlaisia tekstejä

Keskustelun ja kirjoittamisen pohjana voidaan käyttää kirjoja, lehtiä, äänitteitä, valokuvia, videoita tai elokuviakin. Tarkoituksena ei ole kiinnittää huomiota kielellisiin eikä kirjallisen ilmaisun ongelmiin.

kenelle

tavoitteet

ryhmaprosessi

historiaa

teoriataustaa

Lisää tietoa kirjallisuusterapiasta kannattaa etsiä Internetistä ja kirjallisuudesta mm. seuraavilla hakusanoilla: kirjallisuusterapia, runoterapia, kirjoittamisterapia, sanataideterapia, bibliotherapy, poetry therapy, writing therapy.

Tietoa voi etsiä keskitetysti esimerkiksi:
www.kirjastot.fi  Seuraa linkkiä Tiedonhaku