Suomen Kirjallisuusterapiayhdistys ry:n koulutuspolku alan osaajaksi

Osa 1. Kirjallisuusterapia henkilökohtaisen ja oman ammatillisen kasvun välineenä
Johdatus kirjallisuusterapiaan 15 op

Osa 2. Kirjallisuusterapia ryhmä- ja yksilöohjauksessa
Kirjallisuusterapiaohjaajakoulutus 35 op

Osa 3. Kirjallisuusterapia ammatillisena välineenä
Kirjallisuusterapiaohjaajan syventävä koulutus 40 op

Yhteensä 90 op

Ylemmän tason koulutukseen pääsy edellyttää aiempien osien suorittamista.

Osiot 1 ja 2 oikeuttavat kirjallisuusterapiaohjaajan nimekkeen käyttöön. Osio 3 oikeuttaa kirjallisuusterapeutti-nimekkeen käyttöön, mikäli pohjakoulutus ja/tai kokemus soveltuvat siihen.

Katso lyhyt kaavio: Kirjallisuusterapian koulutuspolku SKTY


HY+ ja Suomen Kirjallisuusterapiayhdistys ry: Kirjallisuusterapeuttikoulutus, 40 op, maaliskuu 2020 – marraskuu 2021

Kirjallisuusterapian koulutuspolun 3. osa alkaa maaliskuussa 2020. Koulutus muodostuu kirjallisuusterapian eri sisältöalueista, omasta ohjausharjoittelusta sekä työnohjauksesta.

Kohderyhmä: Sosiaali- ja terveydenhuollon, opetus-, kasvatus-, ja kirjastoalan sekä seurakuntien ohjaus- ja neuvontatyössä toimivat henkilöt.

Lue lisää esitteestä: Kirjallisuusterapeuttikoulutus 2020-2021

Linkki HY+:n sivulle: kirjallisuusterapeuttikoulutus 40 op


Kymenlaakson kesäyliopistossa alkaa ykkösvaiheen koulutus syksyllä 2019

Kirjallisuusterapia henkilökohtaisen ja ammatillisen kasvun menetelmänä (15 op)

Tämä 15 opintopisteen laajuinen johdanto kirjallisuusterapiaan on kolmivaiheisen kirjallisuusterapiakoulutuksen ensimmäinen osa. Halutessaan opiskelijat voivat hakeutua II-vaiheen koulutukseen.

Kohderyhmä
Koulutus on suunnattu kaikille kirjoittamisesta ja lukemisesta kiinnostuneille ja se sopii hyvin myös ammatillisena täydennyskoulutuksena esimerkiksi sosiaali- ja terveys, opetus-, kasvatus-, taide- ja kirjastoalan ammattilaisille sekä ohjaus- ja neuvontatyössä toimiville.

Lähipäivät: 7.–8.9., 5.-6.10., 12.–13.10., 9.–10.11. ja 30.11.–1.12.2019 klo 9–16.

Kouluttajat:
Pääkouluttaja FT, kirjallisuusterapiaohjaaja Karoliina Maanmieli
Dosentti Juhani Ihanus
Dosentti, kirjallisuusterapeutti Päivi Kosonen
Tanssitaiteilija, terapeuttisen tanssin opettaja Annika Sarvela
Kirjallisuusterapiaohjaaja Katri Kluukeri

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Suomen Kirjallisuusterapiayhdistys ry:n kanssa.

Kustannukset
Osallistumismaksu 1.700 €. (Laskutetaan erissä.)

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitetaan puolet osallistumismaksusta. Mikäli peruutus jää kokonaan tekemättä tai mikäli osallistuja keskeyttää opinnot, peritään koko maksu.

Haku päättyy: 16.8.2019

Lisätietoja ja ilmoittautumiset


Tampereen kesäyliopistossa alkaa kirjallisuusterapian ykkösvaiheen koulutus syksyllä 2019

Kirjallisuusterapia henkilökohtaisen ja oman ammatillisen kasvun menetelmänä 15 op. 

Koulutus alkaa 27.-28.9.2019 ja päättyy 21.-22.2.2020.

Katso lisää esitteestä: Kirjallisuusterapia_esite (PDF-tiedosto, aukeaa suoraan selaimessa).

Koulutuksen hinta on 1700 €.

Viimeinen ilmoittautumispäivä on 27.8.2019.

Koulutuksen johtajana toimii FT, dosentti, kirjallisuusterapeutti Päivi Kosonen


Vuoden 2018 menneitä koulutuksia:

Turun Kesäyliopistossa alkaa syksyllä 2018

Kirjallisuusterapia henkilökohtaisen ja ammatillisen kasvun menetelmänä (15 op) -koulutus

Koulutuksen ajankohta: 26.10.2018 – 09.03.2019.

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Suomen Kirjallisuusterapiayhdistys ry:n kanssa.

Katso esite: TKYkirjallisuusterapiaesite2018.

1. Aloitusjakso, pe-la 26.–27.10. 2018
Johdanto, koulutuksen tavoitteet, rakenne ja suoritustavat.
Kirjallisuusterapia henkilökohtaisen ja ammatillisen kasvun menetelmänä.
Kirjoittaminen kirjallisuusterapeuttisena välineenä. Tarinallisuus kirjallisuusterapiassa. Oman kasvun seurantakirjan aloittaminen.
Päivi Kosonen, Jussi Sutinen

2. jakso, pe-la 23.–24.11.2018
Avainkokemukset ja omaelämäkerrallinen kirjoittaminen. Minuutta kehittävä lukeminen. Oman kasvun kirja.
Heli Hulmi, Päivi Kosonen

3. jakso, pe-la 11.–12.1.2019
Päiväkirjamenetelmät. Sukupuu- ja elämäntarinamenetelmä.
Oman kasvun kirja.
Silja Mäki, Päivi Kosonen

4. jakso, pe-la 1.–2.2. 2019
Luontokirjoittaminen. Unista kirjoittaminen.
Oman kasvun kirja.
Silja Mäki, Jaana Huldén, Päivi Kosonen

5. Päätösjakso, pe-la 8.-9.3.2019
Taideterapian mahdollisuuksia. Oman kasvun kirja.
Koulutuksen päätös.
Sirpa-Maija Harjunkoski, Päivi Kosonen

Katso lisää ja ilmoittaudu: Turun Kesäyliopiston sivut.


Kirjallisuusterapian perusteet syyskuu 2018 – kesäkuu 2019 Helsingissä

Katso esite: KITE esite 2018-19 sekä samat tiedot tulostettavassa versiossa: KITE esite 2018-19 tulostukseen.

Kirjallisuusterapian perusteet -koulutuksen tavoitteena on perehdyttää kirjallisuusterapian teorioihin, perusteisiin ja menetelmiin sekä antaa valmiuksia käyttää niitä omalla ammattialueella. Koulutus on yliopistollista täydennyskoulutusta, jonka suorittamisen jälkeen osallistuja voi halutessaan käyttää nimikettä kirjallisuusterapiaohjaaja. Nimike ei ole Valviran nimikesuojattu ammattinimike.

Koulutuksen toteuttavat Suomen Kirjallisuusterapiayhdistys ry ja Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus HY+.

Hakuaika koulutukseen päättyy 4.6.2018.

Lisätietoja (ja hakulomake) HY+:n sivuilla: http://kauppa.hyplus.helsinki.fi/Kirjallisuusterapian-perusteet

Aikaisemmat Kirjallisuusterapian perusteet -koulutukset:

  • v. 1989-1991 Helsingin yliopiston Lahden koulutus- ja tutkimuskeskus Palmenia
  • v. 1996 Oulun yliopiston täydennyskoulutuskeskus
  • v. 2000-2001 Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskus
  • v. 2006-2015 Helsingin yliopiston Lahden koulutus- ja tutkimuskeskus Palmenia (kuusi erillistä koulutusta tänä aikana).
  • v. 2016-2017 Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämispalvelut HY+. (Koulutusten kesto on yksi vuosi.)

Kysy lisää:

Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämispalvelut HY+,

Minna-Maija Salomaa, p. 050 3880 684, minna-maija.salomaa(at)helsinki.fi

(Tiedot päivitetty 11.4.2018.)


Kirjallisuusterapia henkilökohtaisen ja ammatillisen kasvun menetelmänä 2018, 15 op. Tampereella (ks. esite)

Kirjallisuusterapiassa pyritään keskustelun, lukemisen ja kirjoittamisen avulla tukemaan ihmisen kasvua ja kehitystä. Kirjallisuusterapeuttiset menetelmät soveltuvat itsetuntemuksen ja henkilökohtaisen kasvun välineeksi, samoin kuin ammatillisen kasvun menetelmäksi työnohjauskäyttöön sekä erilaiseen asiakas- tai potilastyöhön, jossa työntekijän itsetuntemuksella on merkitystä. Kirjallisuusterapiaa käytetään ammatillisesti mm. mielenterveystyössä, vanhustenhuollossa, vankila- ja päihdetyössä, seurakunnissa, erityisopetuksessa, äidinkielen opetuksessa sekä kirjastojen ja aikuisoppilaitosten harrastuspiireissä.

Kohderyhmä: Koulutus on avointa kaikille kirjoittamisesta ja lukemisesta kiinnostuneille ja se toimii hyvin myös ammatillisena menetelmäkoulutuksena esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon, opetus-, kasvatus-, kirjallisuus- ja kirjastoalan sekä seurakuntien ohjaus- ja neuvontatyössä toimiville henkilöille.

Ajankohta: Koulutus rakentuu viidestä lähiopetusjaksosta, jotka toteutetaan Tampereella
perjantaisin klo 10–17 ja lauantaisin klo 9–16. Katso jaksokuvaukset esitteestä.

Koulutuksen hinta on 1700 €. Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan 200 € varausmaksu. Loput
opintomaksusta laskutetaan kahdessa (á 750 €) tasasuuruisessa erässä helmikuussa ja huhtikuussa 2018.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset osoitteessa: www.tampereenkesayliopisto.fi. Kerro ilmoittautumisen yhteydessä lyhyesti itsestäsi ja miksi haluat opiskella kirjallisuusterapiaa.

Kouluttajina toimivat kirjallisuusterapiaan, kasvu- ja ryhmätyöskentelyyn perehtyneet asiantuntijat: FT, dosentti, kirjallisuusterapeutti Päivi Kosonen, koulutuksen johtaja
Lehtori, taideterapeutti, kirjallisuusterapeutti Sirpa-Maija Harjunkoski
Psykoterapeutti, kirjallisuusterapeutti Jaana Huldén
Kirjailija, kirjallisuusterapiaohjaaja Heli Hulmi
FM, psykoterapeutti, kirjallisuusterapeutti Silja Mäki

Koulutuksen toteuttavat Tampereen kesäyliopisto ja Suomen Kirjallisuusterapiayhdistys ry.


Kirjallisuusterapiakoulutus Pohjois-Pohjanmaalla kevät – syksy 2018 (verkkosivulle)

Koulutus järjestetään Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipisteessä, ja sen kesto on tammikuusta 2018 joulukuuhun 2018. Järjestäjinä ovat Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto yhdessä Suomen Kirjallisuusterapiayhdistyksen kanssa.

Koulutus on tarkoitettu terveydenhuollon, kasvatusalan, psykologian, erityiskasvatuksen tai kirjastotieteen opintoja suorittaneille, kansalais- ja kansanopistojen kirjallisuus- ja kirjoittajapiirien vetäjille sekä eri laitoksissa terapiatyötä tekeville tai siitä kiinnostuneille (esim. psykiatriset sairaalat, vankilat, vanhusten hoitolaitokset, lastentarhat, kirjastot, seurakunnat, oppilaitokset, erityiskasvatus- ja vammaishuollon laitokset). Kesäyliopiston järjestämä Kirjallisuusterapia 25 op -kokonaisuus on ammattillista täydennyskoulutusta.

Kouluttajia on useita, vastuukouluttajana kirjallisuusterapiaohjaaja Marja-Riitta Vainikkala.

Kirjallisuusterapia pyrkii kirjallisuuden ja kirjoittamisen avulla tukemaan yksilön henkistä kasvua ja kehitystä itsetuntemusta laajentamalla. Se tarjoaa keinoja elämän haasteellisten asioiden käsittelyyn.

Koulutus rakentuu seitsemästä jaksosta, joihin kaikkiin sisältyy sekä lähiopetusta että itsenäistä työskentelyä.

Hinta 1800 €, laskutus neljässä erässä (tammi-, maalis-, touko- ja heinäkuussa 2018).

Ilmoittautuminen 10.12.2017 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan.

Katso tarkemmat ja päivittyvät tiedot koulutuksesta täältä.