Suomen Kirjallisuusterapiayhdistys ry:n koulutuspolku alan osaajaksi

Osa 1. Kirjallisuusterapia henkilökohtaisen kasvun välineenä

Johdatus kirjallisuusterapiaan 15 op

Osa 2. Kirjallisuusterapia ryhmä- ja yksilöohjauksessa

Kirjallisuusterapiaohjaajakoulutus 35 op

Osa 3. Kirjallisuusterapia ammatillisena välineenä

Kirjallisuusterapiaohjaajan syventävä koulutus 40 op

Yhteensä 90 op

Ylemmän tason koulutukseen pääsy edellyttää aiempien osien suorittamista.

Osiot 1 ja 2 oikeuttavat kirjallisuusterapiaohjaajan nimekkeen käyttöön. Osio 3 oikeuttaa kirjallisuusterapeutti-nimekkeen käyttöön, mikäli pohjakoulutus ja/tai kokemus soveltuvat siihen.

Katso lyhyt kaavio: koulutuspolku kite (huom. Word-tiedosto, latautuu suoraan koneelle).

 


Turun Kesäyliopistossa alkaa syksyllä 2018

Kirjallisuusterapia henkilökohtaisen ja ammatillisen kasvun menetelmänä (15 op) -koulutus

Koulutuksen ajankohta: 26.10.2018 – 09.03.2019.

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Suomen Kirjallisuusterapiayhdistys ry:n kanssa.

Katso esite: TKYkirjallisuusterapiaesite2018.

1. Aloitusjakso, pe-la 26.–27.10. 2018
Johdanto, koulutuksen tavoitteet, rakenne ja suoritustavat.
Kirjallisuusterapia henkilökohtaisen ja ammatillisen kasvun menetelmänä.
Kirjoittaminen kirjallisuusterapeuttisena välineenä. Tarinallisuus kirjallisuusterapiassa. Oman kasvun seurantakirjan aloittaminen.
Päivi Kosonen, Jussi Sutinen

2. jakso, pe-la 23.–24.11.2018
Avainkokemukset ja omaelämäkerrallinen kirjoittaminen. Minuutta kehittävä lukeminen. Oman kasvun kirja.
Heli Hulmi, Päivi Kosonen

3. jakso, pe-la 11.–12.1.2019
Päiväkirjamenetelmät. Sukupuu- ja elämäntarinamenetelmä.
Oman kasvun kirja.
Silja Mäki, Päivi Kosonen

4. jakso, pe-la 1.–2.2. 2019
Luontokirjoittaminen. Unista kirjoittaminen.
Oman kasvun kirja.
Silja Mäki, Jaana Huldén, Päivi Kosonen

5. Päätösjakso, pe-la 8.-9.3.2019
Taideterapian mahdollisuuksia. Oman kasvun kirja.
Koulutuksen päätös.
Sirpa-Maija Harjunkoski, Päivi Kosonen

Katso lisää ja ilmoittaudu: Turun Kesäyliopiston sivut.


Kirjallisuusterapian perusteet syyskuu 2018 – kesäkuu 2019 Helsingissä

Katso esite: KITE esite 2018-19 sekä samat tiedot tulostettavassa versiossa: KITE esite 2018-19 tulostukseen.

Kirjallisuusterapian perusteet -koulutuksen tavoitteena on perehdyttää kirjallisuusterapian teorioihin, perusteisiin ja menetelmiin sekä antaa valmiuksia käyttää niitä omalla ammattialueella. Koulutus on yliopistollista täydennyskoulutusta, jonka suorittamisen jälkeen osallistuja voi halutessaan käyttää nimikettä kirjallisuusterapiaohjaaja. Nimike ei ole Valviran nimikesuojattu ammattinimike.

Koulutuksen toteuttavat Suomen Kirjallisuusterapiayhdistys ry ja Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus HY+.

Hakuaika koulutukseen päättyy 4.6.2018.

Lisätietoja (ja hakulomake) HY+:n sivuilla: http://kauppa.hyplus.helsinki.fi/Kirjallisuusterapian-perusteet

Aikaisemmat Kirjallisuusterapian perusteet -koulutukset:

  • v. 1989-1991 Helsingin yliopiston Lahden koulutus- ja tutkimuskeskus Palmenia
  • v. 1996 Oulun yliopiston täydennyskoulutuskeskus
  • v. 2000-2001 Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskus
  • v. 2006-2015 Helsingin yliopiston Lahden koulutus- ja tutkimuskeskus Palmenia (kuusi erillistä koulutusta tänä aikana).
  • v. 2016-2017 Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämispalvelut HY+. (Koulutusten kesto on yksi vuosi.)

Kysy lisää:

Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämispalvelut HY+,

Minna-Maija Salomaa, p. 050 3880 684, minna-maija.salomaa(at)helsinki.fi

(Tiedot päivitetty 11.4.2018.)


Introduction to therapeutic and reflective writing – 8-week online course

”The best course I have ever done. Prepare to be stimulated, surprised, blind-sided – and supported.”

  • Discover the therapeutic benefits of creative writing for your own personal and professional development.
  • Experience journal writing, biblio-poetry therapy, life writing, reflective writing and the power of metaphor.
  • Learn techniques to use with clients and groups in health, social care, counselling, psychotherapy, education, coaching and business.

Led by experienced practitioners Victoria Field and Anne Taylor.
Start dates – January, April, September.

www.profwritingacademy.com / info(at)profwritingacademy.com


Running writing groups – 6-week online course

Discover how to design, launch and facilitate your own writing group. This course will furnish writers, academics and counsellors with the skills and confidence to run writing workshops.

”Taking part in this course has been a wonderful, profound experience. There is something about the online environment which has been very liberating. Removing the possibility of face-to-face embarrasment or reticence has freed me to be more open and take more risks with what I share.”

Led by experienced practitioners Victoria Field and Anne Taylor.
Start dates – January, May, September.

www.profwritingacademy.com / info(at)profwritingacademy.com


Kirjallisuusterapia henkilökohtaisen ja ammatillisen kasvun menetelmänä 2018, 15 op. Tampereella (ks. esite)

Kirjallisuusterapiassa pyritään keskustelun, lukemisen ja kirjoittamisen avulla tukemaan ihmisen kasvua ja kehitystä. Kirjallisuusterapeuttiset menetelmät soveltuvat itsetuntemuksen ja henkilökohtaisen kasvun välineeksi, samoin kuin ammatillisen kasvun menetelmäksi työnohjauskäyttöön sekä erilaiseen asiakas- tai potilastyöhön, jossa työntekijän itsetuntemuksella on merkitystä. Kirjallisuusterapiaa käytetään ammatillisesti mm. mielenterveystyössä, vanhustenhuollossa, vankila- ja päihdetyössä, seurakunnissa, erityisopetuksessa, äidinkielen opetuksessa sekä kirjastojen ja aikuisoppilaitosten harrastuspiireissä.

Kohderyhmä: Koulutus on avointa kaikille kirjoittamisesta ja lukemisesta kiinnostuneille ja se toimii hyvin myös ammatillisena menetelmäkoulutuksena esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon, opetus-, kasvatus-, kirjallisuus- ja kirjastoalan sekä seurakuntien ohjaus- ja neuvontatyössä toimiville henkilöille.

Ajankohta: Koulutus rakentuu viidestä lähiopetusjaksosta, jotka toteutetaan Tampereella
perjantaisin klo 10–17 ja lauantaisin klo 9–16. Katso jaksokuvaukset esitteestä.

Koulutuksen hinta on 1700 €. Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan 200 € varausmaksu. Loput
opintomaksusta laskutetaan kahdessa (á 750 €) tasasuuruisessa erässä helmikuussa ja huhtikuussa 2018.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset osoitteessa: www.tampereenkesayliopisto.fi. Kerro ilmoittautumisen yhteydessä lyhyesti itsestäsi ja miksi haluat opiskella kirjallisuusterapiaa.

Kouluttajina toimivat kirjallisuusterapiaan, kasvu- ja ryhmätyöskentelyyn perehtyneet asiantuntijat: FT, dosentti, kirjallisuusterapeutti Päivi Kosonen, koulutuksen johtaja
Lehtori, taideterapeutti, kirjallisuusterapeutti Sirpa-Maija Harjunkoski
Psykoterapeutti, kirjallisuusterapeutti Jaana Huldén
Kirjailija, kirjallisuusterapiaohjaaja Heli Hulmi
FM, psykoterapeutti, kirjallisuusterapeutti Silja Mäki

Koulutuksen toteuttavat Tampereen kesäyliopisto ja Suomen Kirjallisuusterapiayhdistys ry.


Kirjallisuusterapiakoulutus Pohjois-Pohjanmaalla kevät – syksy 2018 (verkkosivulle)

Koulutus järjestetään Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipisteessä, ja sen kesto on tammikuusta 2018 joulukuuhun 2018. Järjestäjinä ovat Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto yhdessä Suomen Kirjallisuusterapiayhdistyksen kanssa.

Koulutus on tarkoitettu terveydenhuollon, kasvatusalan, psykologian, erityiskasvatuksen tai kirjastotieteen opintoja suorittaneille, kansalais- ja kansanopistojen kirjallisuus- ja kirjoittajapiirien vetäjille sekä eri laitoksissa terapiatyötä tekeville tai siitä kiinnostuneille (esim. psykiatriset sairaalat, vankilat, vanhusten hoitolaitokset, lastentarhat, kirjastot, seurakunnat, oppilaitokset, erityiskasvatus- ja vammaishuollon laitokset). Kesäyliopiston järjestämä Kirjallisuusterapia 25 op -kokonaisuus on ammattillista täydennyskoulutusta.

Kouluttajia on useita, vastuukouluttajana kirjallisuusterapiaohjaaja Marja-Riitta Vainikkala.

Kirjallisuusterapia pyrkii kirjallisuuden ja kirjoittamisen avulla tukemaan yksilön henkistä kasvua ja kehitystä itsetuntemusta laajentamalla. Se tarjoaa keinoja elämän haasteellisten asioiden käsittelyyn.

Koulutus rakentuu seitsemästä jaksosta, joihin kaikkiin sisältyy sekä lähiopetusta että itsenäistä työskentelyä.

Hinta 1800 €, laskutus neljässä erässä (tammi-, maalis-, touko- ja heinäkuussa 2018).

Ilmoittautuminen 10.12.2017 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan.

Katso tarkemmat ja päivittyvät tiedot koulutuksesta täältä.